mi smo vrtić koji se ne zatvara u ljetnim mjesecima

MALI PRINC

OTPAD NIJE OTPAD-RECIKLIRAJMO

 

Područni vrtići Ernestinovo i Laslovo dio su projekta Otpad nije otpad-reciklirajmo čiju provedbu je započela općina Ernestinovo.

Projekt uključuje sve dobne skupine mještana općine. Za najmlađe projekt je planiran kao set edukacijskih radionica koje će se pored naših vrtića provoditi i u Osnovnim školama Ernestinovo i Laslovo. Radionice će se održavati jednom u tromjesečju, točnije jesenski set radionica, zimski set radionica i proljetni set radionica. Cilj projekta je kroz sustav edukacije od najranije dobi prenijeti poruku o važnosti odvajanja optada te očuvanju okoliša. 

U četvrtak 8. studenog 2018. godine održana je prva radionica u sklopu jesenskog ciklusa koja se bavila temom kompostiranja. Radionica je prilagođena predškolskom uzrastu djece te je uključivala praktični rad djece i veliku angažiranost. Uz stručno vodstvo i naše odgojitelje djeci je približen sam pojam kompostiranja nakon čega je uslijedio praktični dio, a djeci najzanimljiviji – skupljanje materijala za kompost u našem dvorištu. Skupljajući lišće ispred vrtića napravili smo bazu našeg komposta koju ćemo pratiti i nadopunjavati potrebnim materijalima.

 

  

You are here: Mali Princ Web OTPAD NIJE OTPAD-RECIKLIRAJMO