mi smo vrtić koji se ne zatvara u ljetnim mjesecima

MALI PRINC

EDUKATIVNA RADIONICA U SKLOPU PROJEKTA IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U OPĆINI FERIČANCI

 

U sklopu provedbe projekta Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Feričanci, 22.svibnja 2019.godine održana je edukativna radionica za djecu predškolske dobi. Radionica je dio projektnih aktivnosti koje za cilj imaju širenje svijesti lokalnog stanovništva o važnosti recikliranja.

Radionica je bila razvojno primjerena. Djeca su pokazala visoku razinu znanja o važnosti razvrstavanja otpada kao i postupcima reciklaže. Nakon radionice djeci je podijeljen edukativni materijal.

Zahvaljujemo Općini Feričanci na aktivnom uključivanju Dv Mali princ u život i rad lokalne zajednice.

 

 

 

 

 

You are here: Mali Princ Web EDUKATIVNA RADIONICA U SKLOPU PROJEKTA IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U OPĆINI FERIČANCI