MALI PRINC

JAVNA OBJAVA UPISA U PROGRAM PREDŠKOLE

Program predškole podrazumijeva odgojno-obrazovni rad s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu. U program se uključuje dijete koje do sada nije bilo obuhvaćeno redovitim programom predškolskog odgoja. 

Program predškole se u svojoj provedbi oslanja na ciljeve, načela, vrijednosti i polazišta Nacionalnog kurikuluma (2014.). 

Program je zamišljen tako da u poticajnom materijalno-organizacijskom okruženju, u partnerstvu Vrtića s roditeljima i širom zajednicom, sistematskim radom osiguramo kontinuitet u odgoju i obrazovanju te poticanju cjelovitog razvoja djeteta u stjecanju znanja, vještina i navika za uspješno daljnje školovanje. 

Prioriet dajemo igri, kao osnovnoj aktivnosti predškolskog djeteta, uvažavajući je istovremeno kao osnovnu aktivnost, sredstvo i metodu rada. 

U neposrednom radu s djetetom teži se individualizaciji odgojno-obrazovnog procesa uvažavajući sve aspekte njegovog razvoja. 

 

Ciljevi programa predškole: 

-priprema djeteta za polazak u školu

-osamostaljivanje 

-stvaranje radnih navika 

-stvaranje pozitivne i realne slike o sebi 

-jačanje socijalne kompetencije, suradničkih odnosa, prijateljstva 

 

Program predškole u DV Mali princ započinje 01. ožujka 2021. i traje do 31. svibnja 2021. godine. 

Za sva pitanja i nedoumice, slobodno nas kontaktirajte na sljedeće kontakt podatke: 

 

You are here: Mali Princ Web stranica JAVNA OBJAVA UPISA U PROGRAM PREDŠKOLE