MALI PRINC

JAVNA OBJAVU UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC 2021/2022

KLASA: 601-01/21-03/0009

URBROJ: 2158-90-02/21-0009 

 

Na temelju članka 2. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Mali princ,

Osijek, te područne vrtiće u Dalju, Bijelom Brdu, Antunovcu, Ivanovcu, Feričancima, Batini i Jagodnjaku - Upravno vijeće dječjeg vrtića objavljuje:

 

 

JAVNU OBJAVU UPISA

DJECE U DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC ZA PEDAGOŠKU

GODINU 2021. / 2022.

 

 

Zahtjevi za upis primat će se do 15.svibnja 2021. godine na e-mail vrtića :

                                        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Zahtjev za upis djece u vrtić podnose roditelji, odnosno skrbnici djece starosti od godine dana do godine polaska u osnovnu školu za sljedeće programe:

 

  • primarni desetosatni program

  • poludnevni program

 

Naknadno, pri dolasku na inicijalni razgovor, zahtjevu je potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 

 

 • preslika rodnog lista ili izvoda iz Matične knjige rođenih za dijete

 • kopija cijepne knjižice

 • preslike osobnih iskaznica za oba roditelja

 • potvrda o zaposlenju roditelja

 • za dijete samohranog roditelja (dokaz o statusu samohranog roditelja)

  •  statusu samohranog roditelja)

 

 

Djeca se upisuju u vrtić uz primjenu bodovanja sukladno odredbama Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Mali princ.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika o upisu, a preuzima se na web stranici vrtića: www.dvmaliprinc.hr

 

Prilikom upisa u vrtić plaća se akontativna rata (iznos cijene pojedinog odabranog programa) za mjesec rujan tekuće pedagoške godine (odnosi se samo na vrtiće u Osijeku). 

 

Sve obavijesti o upisima mogu se dobiti na telefonski broj: 031/351-379 

 

 

                                                                                                                  Upravno vijeće 

 

 PRAVILNIK O UPISIMA

ZAHTJEV ZA UPIS

 

 

 

You are here: Mali Princ Web stranica JAVNA OBJAVU UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC 2021/2022