mi smo vrtić koji se ne zatvara u ljetnim mjesecima

Mali Princ - Antunovac

 

Proširenje djelatnosti u Općini Antunovac

 

Po objavi javnog poziva za organiziranje rada dječjeg vrtića na području općine Antunovac u mjestima Antunovac i Ivanovac, prihvaćena je ponuda dječjeg vrtića "Mali Princ" od strane vijećnika općine.

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo je pozitivno mišljenje i suglasnost na zahtjev za proširenje djelatnosti dječjeg vrtića Mali princ, a ured Državne uprave grada Osijeka dao je rješenja o ispunjenju uvjeta za početak rada nakon čega je Dječji Vrtić "Mali Princ" otvorio vrata u još dva područna vrtića i proširo je pružanje usluga predškolskog i ranog odgoja na ukupno 11 područnih i 1 matični vrtić.

 

Za potrebe obavljanja djelatnosti Općina Antunovac ustupila je prostor namjenski građenog vrtića u Antunovcu, a u Ivanovcu vrtić je smještem u prenamjenjenom prostoru u bivšoj zgradi mjesnog odbora. Oba vrtića su kompletno opremljena sa svom potrebnom opremom i didaktičkim sredstvima. U uređenju prostora vodili smo računa o tome da on bude ugodan za djecu te da šalje poruku o tome kako doživljamo, uvažavamo i cijenimo dijete. Njegov funkcionalni raspored omogućuje djeci različite socijalne interakcije, ali istovremeno nude priliku za osamu i samostalnu aktivnost u centrima aktivnosti. Raznoliko i poticajno okruženje omogućava slobodu izbora aktivnosti djece.

 

Vrtić u Antunovcu trenutno pohađa 80 djece smještene u tri odgojne skupine o kojima skrbi 6 odgojiteljica, domaćica i spremačica. Djeca su raspoređena u jasličku odgojnu skupinu, mlađu mješovitu i stariju mješovitu odgojnu skupinu. Vrtić u Ivanovcu pohađa 26 djece smještene u jednoj mješovitoj odgojnoj skupini o kojima skrbe 2 odgojiteljice i domaćica. Stručnu podršku odgojiteljima kao i djeci i roditeljima pruža Uprava vrtića kao i prošireni stručni tim kojeg čine pedagog i psiholog.

 

Realizacija i provođenje posebnih programa i radionica je u u prijepodnevnim satima.

 

Uz redoviti desetosatni program, provodimo i sljedeće posebne programe:

 

  • kraći program predškole

  • kraći program ranog učenja engleskog jezika

  • kraći program rada s darovitom djecom

  • CAP program 

 

Kao i dodatne aktivnosti u obliku radionica:

 

  • Folklorna radionica

  • Likovna radionica

  • Radionica njemačkog jezika

 

You are here: Mali Princ Web Naši Vrtići Mali Princ - Antunovac