mi smo vrtić koji se ne zatvara u ljetnim mjesecima

Dječji vrtić Mali Princ

Dobrodošli na stranice privatnog dječjeg vrtića "Mali princ", ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje djece. U našim vrtićima dočekati će vas vesele, vedre i nasmijane odgojiteljice koje će vašoj i našoj djeci pomoći da se osjećaju sigurno i ugodno kada nisu uz roditelje. Svakodnevno sljedimo načelo vrtića SRETNO DIJETE – ZADOVOLJNI RODITELJI. Vođeni tim načelom, u našim vrtićima, postali smo mjesto sretnog i radosnog  odrastanja djece. 


 

Suvremeno shvaćanje djeteta temeljeno je na humanističko-razvojnoj paradigmi u okviru koje se zagovara ideja promatranja djeteta kao cjelovitog bića. Takav pristup podrazumijeva promatranje djeteta kao jedinstvene osobnosti koja je više od zbira različitih socijalnih i emocionalnih, intelektualnih i fizičkih osobina. Na dijete se gleda kao na snažno, kompetentno i puno potencijala od dana svog rođenja, a na nama je da stvorimo uvjete kako bi ono dostiglo svoj maksimum.

Naš vrtić je suvremena ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje te na njega gledamo kao na mjesto kvalitetnog življenja, ravnopravnog sudjelovanja i zajedničkog učenja djece i odraslih, u kojoj svi subjekti imaju priliku participirati odgovorno ponašanje (prema sebi, drugima i cjelokupnom društvu)“ (NCVVO, 2012.).

 

U našem radu posebnu pozornost posvećujemo:

 

Radu u mješovitim odgojnim skupinama

 

 • atmosfera u mješovitim skupinama je prirodnija, sličnija onome što dijete očekuje u realnom životu

 • u mješovitim odgojnim skupinama djeca imaju priliku stjecati iskustva, znanja i vještine te timski i suradnički učiti

 • djeca koja se razlikuju po sposobnostima i znanju uče više i bolje

 • druženje djece različite dobi potiče razvoj govora

 • pozitivno utječu na socijalni i emocionalni razvoj djece  

 

Individualnosti 

 

 • osluškujemo osobnosti djeteta

 • imamo i njegujemo individualni pristup svakom djetetu

 • prepoznajemo i uvažavano različitosti

 • potičemo razvoj pozitivne slike o sebi

 • odgajamo suvremenog čovjeka 

 

Kreativnosti 

 

 • prema interesima djece zajednički biramo, planiramo i provodimo aktivnosti i projekte koji kod djece potiču promišljanje, te rješavanje zajedničkih problema na drugačije načine 

 

Poticajnom okruženju 

 

 • raznovrsnost, raznolikost i stalna dostupnost materijala

 • stavljamo naglasak na važnost odgojiteljskog stava i povjerenja u dijete

 • potičemo dijete na razmišljanje i stvaranje koje razvija kombinatoriku i maštu 

 

Emocionalnom razvoju 

 

 • pružamo djetetu toplo i pozitivno ozračje

 • usmjeravamo dijete na ponašanje koje potiče brigu o drugima

 • osvještavamo uživanje u svakodnevnim trenucima

 • slijedimo načelo vrtića "sretno dijete – zadovoljni roditelji" 

 

Poticanju darovitosti 

 

 • svako dijete predškolske dobi gledamo kao potencijalno darovito, te mu pružamo obrazovanje koje će maksimalno poticati razvoj njegovih potencijala. program provodimo kroz aktivnosti koje razvijaju logičko i stvaralaško mišljenje i kreativnost.P

 • poticanje darovitosti postižemo kroz slijedeće procese potičemo misaone procese i usmjeravamo dijete na logičko zaključivanje

 

You are here: Mali Princ Web ZAŠTO MALI PRINC