Na temelju članka 2. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Mali princ, Višnjevac i Upravno vijeće dječjeg vrtića objavljuje 

 

JAVNU OBJAVU UPISA

 DJECE U DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC ZA PEDAGOŠKU

GODINU 2017. / 2018.

 

Zahtjevi za upis primat će se 15.svibnja i 16.svibnja 2017. godine u prostorijama vrtića od 10,00 do 15,00 sati.

Zahtjev za upis djece u vrtić podnose roditelji, odnosno skrbnici djece starosti od 3. godine do polaska u osnovnu školu za slijedeće programe:

 

  • primarni desetosatni program

  • poludnevni program

  • program predškole

 

Uz zahtjev potrebno je priložiti slijedeće dokumente: 

 

  • preslika rodnog lista ili izvoda iz Matične knjige rođenih za dijete

  • preslike osobnih iskaznica za oba roditelja

  • potvrda o zaposlenju roditelja

  • za dijete samohranog roditelja (dokaz o statusu samohranog roditelja) 

 

Djeca se upisuju u vrtić uz primjenu bodovanja sukladno odredbama Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u dječji vrtić Mali princ. 

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika o upisu, a preuzima se u prostorijama vrtića ili na web stranici vrtića www.dvmaliprinc.hr 

 

Javna objava djece primljene u dječji vrtić bit će objavljena na ploči za oglašavanje u vrtiću.

 

Sve obavijesti o upisima mogu se dobiti na tel. 031/351 379 ili 098/253-671 ili 095/3520 872

 

                                                                                                                                            Predsjednik Upravnog vijeća

                                                                                                                                                Marijana Karpati

 

 

 

KLASA: 601-02/17-05/16

URBROJ: 2158-90-03-17-21

 

You are here: Mali Princ Web Dokumenti Javna objava upisa djece u dječji vrtić MALI PRINC