Produženi boravak

 

ZAVRŠETAK PROJEKTA

Dana 17. rujna 2023. godine završila je provedba projekta „Prilagođavanje potrebama roditelja djece rane i predškolske dobi pružanjem usluge produljenog radnog vremena dječjeg vrtića „Mali Princ“, kodni broj projekta:UP.02.2.2.16.0166 koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda (www.strukturnifondovi.hr) u sklopu poziva za „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, broj poziva:UP.02.2.2.16.

Tijekom dvadeset mjeseci trajanja provedbe projektnih aktivnosti od 17. siječnja 2022. do 17. rujna 2023. godine pružena je usluga produljenog boravka u trajanju dva sata nakon završetka redovitog programa. Roditelji su bili u mogućnosti uskladiti poslovni i obiteljski život  s djecom rane i predškolske dobi iz Grada Osijeka, naselja Antunovac i Dalj kroz pružanje usluge produljenog radnog vremena u tri vrtićke podružnice Dječjeg vrtića „Mali princ“

Produljenje radnog vremena vrtić omogućilo je provedbu odgojno obrazovnih programa u poslijepodnevnim satima što je roditeljima djece omogućilo bolju ravnotežu između poslovnog i privatnog života

Za djecu su organizirani  posebni pedagoški programi u obliku radionica.

Projektne aktivnosti koje su se provodile su:

 1. Organizacija posebnih pedagoških programa – radionica
 • Sportske radionice
 • Književne i dramske igraonice
 • Rad s darovitom djecom
 1. Edukacija odgojitelja
 • jačanje kapaciteta za poboljšanje pedagoških standarda čime se osigurava i veća kvaliteta pruženih usluga sudjelovanjem i završetkom stručnog usavršavanja
 1. Nabava opreme
 • Nabavljena je sportska oprema i didaktičke igračke  – didaktičke igračke povoljno utječu na razvoj raznih djetetovih sposobnosti kao što su  razvoj motorike i govora, razvoj vizualne percepcije i pažnje, razvoj aktivnog slušanja i razvoj logičkog razmišljanja i zaključivanja  te će se samim time djeci omogućiti istovremeno igru i učenje.

Datum objave: 18.9.2023.

AKTIVNOSTI U OSIJEKU U LIPNJU

Organizacija posebnih pedagoških programa – radionica u lipnju 2023.godine u Osijeku u sklopu projekta: „Prilagođavanje potrebama roditelja djece rane i predškolske dobi pružanjem usluge produljenog radnog vremena dječjeg vrtića „Mali Princ“, kodni broj projekta:UP.02.2.2.16.0166 koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda (www.strukturnifondovi.hr) u sklopu poziva za „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, broj poziva:UP.02.2.2.16.

Provedena je spoznajna aktivnost ” Jagoda, trešnja” u kojoj smo razgovarali o voću i njegovim karakteristikama, te smo upoznali životni ciklus od cvijeta do ploda. Provedena je istraživačka aktivnost ” Jagoda” koju smo istraživali mirisom, okusom i opipom, a nakon toga u likovnoj aktivnosti ” Crveni se jagoda” kroz kolaž tehniku izradili smo 3D jagodu.

Provedena je tjelesna aktivnost kroz vježbe razgibavanja i pokretnu igru ” Medo bere jagode” nakon koje smo proveli istraživačku aktivnost u kojoj smo mirisom, okusom i opipom istraživali trešnju. Provedena je i govorna aktivnost čitanja slikovnice ” Čuvar trešanja”, nakon koje smo u manipulativnoj aktivnosti izrađivali trešnje od glinamola, koji smo nakon sušenja obojili temperom.

Provedena je govorna aktivnost  čitanja slikovnice ” Vuk koji miriše na jagode” nakon čega je provedena matematička aktivnost ” Složi jagodu” u kojoj je bilo potrebno dodati onoliko točkica koliko je pisalo na peteljci. Provedena je i aktivnost početnog čitanja i pisanja u kojoj su morali pronaći slovo te ga staviti na odgovarajuće mjesto u riječ gdje nedostaje.

Provedena je govorna aktivnost ” Što volim, a što ne volim jesti?” nakon koje smo pročitali slikovnicu ” Jakov sklapa prijateljstvo s voćem i povrćem”. Provedena je likovna aktivnost  ” Jagode u kaliću” tehnikom slikanja temperama i ljepljena kolaž papira. Za kraj je provedena didaktička igra klasificiranja voća i povrća po boji, veličini i mjestu gdje raste.

Provedena je spoznajna aktivnost ” Kukci” u kojoj smo kroz razne enciklopedije i knjige istraživali i proširivali spoznaje o kukcima i koje sve bube spadaju u obitelj kukaca, koje su im glavne karakteristike i kako izgledaju. Provedena je i tjelesna aktivnost u kojoj smo odigrali zajedničku igru s loptama “Od koga za koga”. Provedena je govorna aktivnost čitanja slikovnice ” Nezadovoljna bubamara” nakon koje smo u likovnoj aktivnosti hamer papirom izrađivali bubamare na listu kviling tehnikom.

Provedena je istraživačka aktivnost ” Promotri kukce” u kojoj smo uz pomoć povećala promatrali kukce koje imamo izložene u našem istraživačkom centru te smo uspoređivali njihovu veličinu, boju, broj nogu i ticala. U govornoj aktivnosti smo pročitali slikovnicu ” Ela, spasiteljica pčela”, nakon koje smo rješavali radne liste u kojima su morali razvrstavati kukce koji lete i koji gmižu.

Provedena je spoznajna aktivnost “Pčela” uz zanimljivu slikovnicu ” Priča o pčelama” u kojoj je vrlo detaljno objašnjeno kako pčele “rade”. Razgovarali smo o svim karakteristikama pčele kako korisnog kukca. Nakon toga smo proveli likovno-kreativnu aktivnost ” Pčela u košnici” tehnikom slikanja i ljepljenja uz pomoć hamera i tempera. Za kraj radionice ponuđena je grafomotorička vježba ” Životni ciklus bube”.

Provedena je spoznajna aktivnost ” Pauk” u kojoj smo uz veliku encikolopediju o kukcima širili spoznaje o paucima, razgovarali o vrstama paukova i njegovim karakteristikama. Proveli smo i govornu aktivnost kroz čitanje slikovnice ” Pauk Oto” nakon koje smo tehnikom crtanja pastelama crtali paukovu mrežu, a crnim tušem pauka. Provedena je i matematička aktivnost ” Bubamare na cvijetu” u kojoj su morali spojiti točkice s točnim brojem.

Provedena je spoznajna aktivnost ” Karakteristike i zanimljivosti stonoga i gusjenica” nakon koje smo u istraživačkoj aktivnosti uspoređivali sličnosti i razlike između ova dva kukca. Provedena je govorna aktivnost kroz čitanje kratkog poetskog teksta ” Stonoga”, a nakon toga aktivnost početnog čitanaj i pisanja kroz pisanje vlastitog imena i slaganje u tijelo gusjenice.

Provedena je spoznajna aktivnost ” Od jajašca do leptira” u kojem smo naučili kako izgleda životni ciklus leptira, te kroz čitanje zanimljive slikovnice ” Vrlo gladna gusjenica” napravili usporedbe i poveznice između gusjenica i leptira. Provedena je i likovno- kreativna aktivnost ” Leptir” uz tehniku otiskivanja spužvica premazanih temperom, a izrezanih u obliku leptira. Provedena je i aktivnost rješavanja radnog lista ” Životni ciklus leptira”.

Provedena je spoznajna aktivnost ” Kako skakavci, zrikavci i cvrčci proizvode glazbu?” te njihove zanimljivosti i karakteristike. Provedena je i glazbena aktivnost slušanja zvukova iz prirode te prepoznavanje cvrčkovih zvukova. Provedena je i istraživačka aktivnost ” Cvrčak” kroz promatranje povećalom te analiziranje cvrčkova tijela. Ponuđena je i manipulativna aktivnost ” Leti-ne leti”.Provedena je tjelesna aktivnost kroz različite vježbe oponašanja hoda raznih kukaca, te zajednička igra loptom ” Vrući krumpir”. Provedeno je malo kazalište lutaka kroz igrokaz ” Cvrčak i mrav” uz štapne lutke nakon kojeg smo u likovno- kreativnoj aktivnosti od kartonskih kutija za jaja, kolaža i hamer papira izrađivali cvrčka i mrava.

Provedena je spoznajna aktivnost “Ljeto” u kojoj smo proširili spoznaje o karakteristikama ovog godišnjeg doba, te smo u govornoj aktivnosti pročitali slikovnicu ” Maša i ljeto” nakon koje smo u likovo-kreativnoj aktivnosti izrađivali zajedničku veliku sliku “Na plavom moru” uz tehniku ljepljenja kolaž papira i hamer papira. Izrezivali smo sidra, ribice, palme, brod, ptice, sunce, pijesak, more….

Provedena je glazbena aktivnost usvajanja teksta i melodije pjesmice “Pazi,pazi sunce”, nakon koje su u spoznajnoj aktivnosti” Godišnja doba” morali logički povezati i razvrstati motive prema godišnjim dobima. Provedena je i govorna aktivnost kroz čitanje slikovnice ” Kako je kornjača išla na ljetovanje”, nakon koje smo u likovnoj aktivnosti temperama slikali na aluminijskoj foliji te radili otisak na papir.

Provedena je tjelesna aktivnost kroz igru lopticama (bacanje s jednom rukom, s obje, bacanje iza leđa, prenošenje loptice u žlici..). Provedena je govorna aktivnost ” Upoznajmo ljetno vrijeme” kroz razne serije slike nakon kojih smo proveli i kviz znanja. U likovnoj aktivnosti ” Školjke” izrađivali smo ih tehnikom crtanja drvenim bojama i rezanjem škaricama. Proveli smo i glazbenu aktivnost ponavljanja pjesmice ” Pazi, pazi sunce”.

AKTIVNOSTI U OSIJEKU U SVIBNJU

Organizacija posebnih pedagoških programa – radionica u svibnju 2023.godine u Osijeku u sklopu projekta: „Prilagođavanje potrebama roditelja djece rane i predškolske dobi pružanjem usluge produljenog radnog vremena dječjeg vrtića „Mali Princ“, kodni broj projekta:UP.02.2.2.16.0166 koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda (www.strukturnifondovi.hr) u sklopu poziva za „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, broj poziva:UP.02.2.2.16.

Provedena je govorna aktivnost kroz čitanje zanimanja kroz zagonetke i razgovor o zanimanjima koja poznaju te što je sve potrebno određenom zanimanju za rad. Proveli smo i glazbenu aktivnost ” Učimo boje i zanimanja” usvajajući tekst i određeni pokret, a za kraj smo proveli likovnu aktivnost ” Što ću biti kad narastem” koristeći se drvenim bojama, pastelama i flomasterima.

Provedena je spoznajna aktivnost o suncu, obilježavajući ” Dan Sunca” razgovarali smo o njegovoj važnosti za naš život. Pročitali smo poetski tekst “Pozdrav suncu” nakon kojeg smo u likovnoj aktivnosti temperama obojili veliki krug, a zrake sunca smo izradili od kolaž papira savijajući trakice lepezastom tehnikom. Na kraju smo sve to spojili u jedno veliko sunce.

Provedena je spoznajna aktivnost obilježavanja Dana vatrogasaca kroz razgovor i seriju slika o vatrogascima, njihovom vozilu i različitim situacijama u kojima se mogu naći. Proveli smo i govornu aktivnost čitanja priče ” Vatra” nakon koje smo u likovnoj aktivnost uz pomoć drvenih grančica i slikanja temperom naslikali ” Oganj vatre”.

Provedena je matematička aktivnost u kojoj su morali povezati određeni broj s količinom, te pronaći put dječacima i djevojčicama do njihovih majki. Provedena je i aktivnost početnog čitanja i pisanja u kojoj su morali u određene pojmove upisati slova koja nedostaju. Za kraj radionice smo imali malo kazalište lutaka gdje smo uz pomoć štapnih lutki prikazali igrokaz ” U mojoj kući”. Nakon toga je djeci omogućeno glumljenje po vlastitom izboru.

Provedena je spoznajno-istraživačka aktivnost ” Životni ciklus žabe” gdje su uz seriju slika od jajašca do punoglavca i žabe proučavali i učili o životu žabe. Proveli smo i glazbenu aktivnost ponavljanja pjesmice ” Rega, rega”, a nakon nje smo u likovnoj aktivnosti izrađivali žabe od kartonskog tanjura koji su bojali temperom i dodavali žablje krakove izrezujući od kolaž papira.                            Provedena je spoznajna aktivnost ” Kukci” uz veliku encikolopediju o kukcima te razgovor o njima tko su i kako izgledaju, što jedu i gdje sve žive. Proveli smo i glazbenu aktivnost ponavljanja pjesmice ” Bumbar i bubamara”, te brojalice ” Pauk Čigro” uz pratnju na drvenim udaraljkama. U likovnoj aktivnosti “Pauk” djeca su tehnikom tuša s drvenim štapićima crtali pauka sa svim njegovim karakteristikama.

Provedeno je malo kazalište lutaka u kojem je prikazan igrokaz “Cvrčak i mrav” uz ginjol lutke cvrčka, mrava i skakavca. Nakon toga smo u spoznajnoj aktivnosti proširivali spoznaje o ova tri kukca i razgovarali o njihovim karakteristikama. Zatim smo u likovnoj aktivnosti raznim tehnikama prikazali mrava. Najviše zanimanja je privukla kviling tehnika motanja papira izrezanog na trakice. Proveli smo i matematičku aktivnost pridruživanja kukaca određenom broju cvjetova.

Provedena je spoznajno-istraživačka aktivnost ” Od gusjenice do leptira” uz edukativni video ” Vrlo gladna gusjenica” nakon koje smo uz prigodni plakat o preobrazbi razgovarali i proširivali spoznaje o nastanku leptira. U likovnoj aktivnosti ” Leptir” izradili su svatko svog leptira uz pomoć drvenog štapića i maramice koju su bojali flomasterom i prskali vodenom bojom.

Provedena je spoznajna aktivnost “Pčela” u kojoj smo razgovarali o tome tko je ona, jel korisna ili štetna, a u aktivnosti početnog čitanja i pisanja smo izradili plakat u kojem smo prikazali što treba učiniti nakon uboda pčele, ose ili stršljena. Proveli smo i govornu aktivnost čitanja slikovnice ” Priča o pčelama”.Provedena je govorna aktivnost kroz pitalice i zagonetke te “Kukcokviz” sa sličicama i imenima kukaca. Provedena je i glazbena aktivnost ponavljanja pjesmice i brojalice, a na kraju i matematička aktivnost ” Kukci u tegli” gdje su uz pomoć kockice morali razvrstavati određeni broj kukaca u teglu.

Provedena je tjelesna aktivnost razgibavanja mišića nogu uz hodanje na prstima, hodanje na petama, poskakivanje na jednoj nozi, na obje noge, hodanje u čučnju.. Provedena je aktivnost početnog čitanja i pisanja na temu Dana državnosti gdje su morali pratiti isprekidane točke olovkom te saznati koja se riječ skriva. Provedena je i motorička aktivnost kidanja kolaž papira na sitne kockice kao priprema za likovnu aktivnost izrade zastave RH.

 

 

 

AKTIVNOSTI U OSIJEKU U TRAVNJU

Organizacija posebnih pedagoških programa – radionica u travnju 2023.godine u Osijeku u sklopu projekta: „Prilagođavanje potrebama roditelja djece rane i predškolske dobi pružanjem usluge produljenog radnog vremena dječjeg vrtića „Mali Princ“, kodni broj projekta:UP.02.2.2.16.0166 koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda (www.strukturnifondovi.hr) u sklopu poziva za „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, broj poziva:UP.02.2.2.16.

Provedena je spoznajna aktivnost ” Uskrs” i ” Pisanice” kroz razgovor o obilježavanju blagdana Uskrsa, što on znači i koji su običaji karakteristični za ovo vrijeme. Provedena je i glazbena aktivnost ponavljanja pjesmice ” Šapice mi zeko daj” uz glazbenu pratnju triangla i drvenih udaraljki. Započeli smo s provođenjem likovne aktivnosti ” Pisanice na grani” na način da su tehnikom slikanja vodenim bojama po izboru napravili pripremu na papiru.

Provedena je govorna aktivnost ” Zašto djeca vole zeca?” kroz recitiranje i usvajanje riječi poetskog teksta, proveli smo i glazbenu aktivnost ponavljanja pjesmice ” Šapice mi zeko daj”. Nastavili smo s provedbom likovno kreativne aktivnosti ” Pisanica na grani” koristeći tehniku slikanja temperama i tehnikom ljepljenja jaja od papira koja su prethodno obojana pastelama i flomasterima.

Provedena je govorna aktivnost slušanja audio priče ” Uskrsni zeko” nakon koje su u likovno kreativnoj aktivnosti koristeći se grafomotoričkim vježbama povlačenja linija, napravili crtež zeca tehnikom crtanja olovkom i flomasterom.

Provedena je aktivnost početnog čitanja i pisanja ” Spoji jaje s odgovarajućim slovom” i matematička aktivnost ” Pridruži broj točkicama”. Provedena je i likovno kreativna aktivnost izrade uskrsnih čestitki od valovitog kartona i salvetne tehnike. Provedena je i glazbena aktivnost ponavljanja pjesmice ” Šapice mi zeko daj”.

Provedena je likovno kreativna aktivnost ” Pisanica” tehnikom slikanja kredom i vodenim bojama nakon što smo odgledali prigodni animirani film ” Uskrsni lov na jaje”. Provedena je i tjelesna aktivnost kroz igru ” Prenesi jaje u žlici”.

Provedena je tjelesna aktivnost na otvorenom, tj. Igralištu vrtića ” Pronađi pisanice” s ciljem skupiti što više šarenih pisanica. Provedena je i likovna aktivnost tehnikom crtanja drvenim bojama ” U mojem gnijezdu “.

Provedena je govorna aktivnost kroz ilustraciju i dramatizaciju priče ” Maca papučarica” nakon koje su u istraživačkoj aktivnosti morali razvrstati razne kartice sa sličicama obuće u ponuđene kutije po godišnjim dobima. Provedena je i matematička igra ” Cipele” za razvoj sposobnosti klasifikacije po veličini.

Provedena je glazbena aktivnost usvajanja teksta i melodije pjesmice ” Koka ili jaje”, te nakon nje u govornoj naktivnosti smo poslušali audio priču ” Priča o mudrom piliću” nakon koje smo kratko odgovarali na postavljena poticajna pitanja. Proveli smo i likovno kreativnu aktivnost ” Pilići u mom dvorištu”  gdje su se djeca kreativno izrazila tehnikom ljepljenja kolaž papira na način da su ga rezali na kockice te lijepili kao mozaik.

Provedena je spoznajna aktivnost kroz razgovor o planeti Zemlji te o njezinom očuvanju i kako ju možemo zaštititi. Poslušali smo audio priču ” Pismo iz Zelengrada” nakon koje smo u aktivnosti početnog čitanja i pisanja ispisivali razne poruke kojima poručujemo kako očuvati planetu i kako joj pomoći.

Provedena je govorna aktivnost kroz čitanje priče ” Dan planeta Zemlje” nakon koje smo pogledali i kratki edukativni video ” Ozzy Ozone” u kojem smo razgovarali o ozonskom omotaču i o njegovoj ulozi u očuvanju planete. Poslušali smo i pjesmicu ” Više cvijeća, manje smeća”.

Provedena je likovna aktivnost povodom obilježavanja Dana planeta zemlje. U aktivnosti djeca su lijepila kolaž papir na prethodno nacrtani krug koji predstavlja planet Zemlju mozaik tehnikom.

Provedena je spoznajna aktivnost o očuvanju okoliša. Razgovarali smo o važnosti preoblikovanja otpada u nešto novo. Proveli smo i govornu aktivnost kroz čitanje edukativne slikovnice ” Spalionica-smeća čistionica” nakon koje smo odigrali kviz razvrstavanja otpada u odgovarajuće spremnike.

Provedena je spoznajna aktivnost “Reciklažno dvorište” kroz koju smo sa djecom razgovarali o načinu razvrstavanja otpada u određene spremnike, a nakon nje smo u likovnoj aktivnosti zajednički izrađivali plakat ” Odvajaj otpad” gdje su tehnikom rezanja iz raznih časopisa izrezivali stvari i predmete te lijepili u kante predviđene za to.

Provedena je govorna aktivnost kroz čitanje slikovnice ” Potražimo blago u otpadu” nakon koje je djeci u kreativnoj aktivnosti ponuđen razni materijal (otpad- kartoni od jaja, plastične kutije, kartonske kutije raznih veličina, plastični čepovi, staklenke, žice…) te su djeca trebala otpadu naći novu svrhu,tj. izraditi i napraviti nešto novo. Za kraj radionice su gotov proizvod obojili temperom.

Provedena je glazbena aktivnost usvajanja teksta i melodije pjesmice ” Više cvijeća, manje smeća” nakon koje smo kroz govornu aktivnost listali slikovnicu “Zanimljiva pitanja i odgovori : Očuvanje Zemlje” te odigrali zanimljivu zajedničku igru ” Eko memory”. U likovnoj aktivnosti smo tehnikom slikanja temperom slikali ” Svijet na dlanu”, a za kraj radionice smo pripremili stari papir za recikliranje kidajući ga na manje komade.

Provedena je spoznajna aktivnost “10 ideja za spas planeta: iskoristi papir u potpunosti” kroz koju smo djeci osvijestili važnost štednje papira i objasnili zašto je to važno za očuvanje okoliša. Proveli smo istraživačku aktivnost “Recikliramo papir” u kojoj su djeca prošla sve faze recikliranja: topljenje papira, miksanje i mljevenje do kašastog stanja te stavljanje na okvir s mrežicom. Za kraj radionice smo otpjevali pjesmicu “Više cvijeća, manje smeća”.

 

AKTIVNOSTI U OSIJEKU U OŽUJKU

Organizacija posebnih pedagoških programa – radionica u ožujku 2023.godine u Osijeku u sklopu projekta:„Prilagođavanje potrebama roditelja djece rane i predškolske dobi pružanjem usluge produljenog radnog vremena dječjeg vrtića „Mali Princ“, kodni broj projekta:UP.02.2.2.16.0166 koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda (www.strkturnifondovi.hr) u sklopu poziva za „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, broj poziva:UP.02.2.2.16.

Provedena je spoznajna aktivnost ” Proljetnice se javile i proljeće probudile” uz razgovor i bogatu seriju slika s raznim proljetnicama i drugim cvjetovima. Provedena je i istraživačka aktivnost taktilnog i vizualnog doživljaja cica mace te nakon nje u likovnoj aktivnosti tehnikom ljepljenja kolaž papira izrada cica mace.

Provedena je govorno spoznajna aktivnost o pticama selicama i njihovom povratku u toplije krajeve uz slikovnicu ” Lav i ptica”. Naučili smo pojmove ” ptice selice” i ” ptice stanarice”. Nakon toga su djeca u likovnoj aktivnosti ” Ptice u proljeće”  akvarel tehnikom slikala svoj doživljaj priče.

Provedene su razne aktivnosti za poticanje početnog čitanja i pisanja uz razne zadane riječi u kojima su morali prepoznati koje slovo nedostaje, te su sortirali i prepoznavali predmete po obliku i boji. Za kraj radionice provedena je didaktička igra ” Zima-proljeće”.

Provedena je spoznajna aktivnost ” Stanovnici seoskog imanja” uz plakat o raznim domaćim životinjama te enciklopedije prigodnog sadržaja. Provedena je i glazbena aktivnost usvajanja teksta i melodije pjesme ” Farma strica Džima” uz pratnju drvenih udaraljki. Provedena je i didaktička igra ” Domaće životinje- loto” uz imenovanje, opisivanje, traženje mladunčadi i povezivanje s mjestom gdje živi i čime se hrani.

Provedena je govorna aktivnost čitanja slikovnice ” Najbolje prijateljice koke”, te glazbena aktivnost usvajanja teksta pjesmice ” Koka ili jaje”. Nakon toga je provedena i likovna aktivnost ” Šarena koka” tehnikom slikanja vodenim bojama i ljepljenja kolaž papira izrezanog u geometrijske oblike.

Provedena je tjelesna aktivnost kroz vježbe za razvoj spretnosti i izdržljivosti u različitim položajima tijela. U glazbenoj aktivnosti ponovili smo pjesmicu ” Farma strica Džima” i tekst pjesmice ” Koka ili jaje”. Provedena je i matematička aktivnost ” Spoji broj s količinom” u kojoj su morali pincetnim hvatom stavljati u posude onoliko zrna kukuruza koliko je zadano.

Provedena je spoznajna aktivnost ” Ovca i krava” uz seriju slika te govorna aktivnost u kojoj su morali reći sve karakteristike ovih životinja. Pročitana je slikovnica ” Pino na selu”, nakon koje je provedena likovna aktivnost ” Ovca” tehnikom ljepljenja vate na karton te ” Krava” tehnikom slikanja temperom.

Provedena je tjelesna aktivnost kroz vježbe za razvoj spretnosti i izdržljivosti u različitim položajima tijela. Ponovili smo naučeno u ovom tjednu vezano za životinje koje žive na farmi, njihove nazive i nazive mladunčadi tih životinja. Ponovili smo karakteristike farme kao staništa tih životinja.

Provedena je spoznajna aktivnost o vjesnicima proljeća uz seriju slika nakon koje smo u govornoj aktivnosti učili tekst recitacije ” Cvijeće”. Djeca su u likovnoj aktivnosti ” Buket proljetnica” prvo olovkama crtali po kolaž papiru, a nakon toga rezali i lijepili na podlogu od kartona.

Provedena je istraživačka aktivnost ” Proljetno cvijeće” u kojoj su djeca učila nazive i izgled pojedinog proljetnog cvijeća (tulipan, zumbul, narcis i cica maca), istraživali su različitosti njihovih karakteristika (izgled, veličina, boja, miris). U govornoj aktivnosti smo ponovili recitaciju ” Cvijeće”, a pročitali slikovnicu ” Proljetne boje”.

Provedena je glazbena aktivnost usvajanja novog teksta i melodije pjesmice ” Visibaba mala”, koju smo učili uz pratnju triangla. U likovno kreativnoj aktivnosti ” Proljetnice” djeca su gledajući cvijeće slikala koristeći se temperama i vodenim bojama.

Provedena je govorna aktivnost  kroz priču ” Sjemenka je putovala”, te nakon nje istraživačka aktivnost promatranja različitih vrsta sjemena (izgled, boja, oblik, veličina, težina, tekstura sjemena..). Za kraj radionice provedena je taktilna aktivnost sadnje cvijeća u male posudice.

Provedena je glazbena aktivnost ponavljanja pjesmice ” Visibaba mala”, nakon koje smo proveli spoznajnu aktivnost ” Od sjemena do cvijeta- što je sve potrebno cvijetu da naraste”. U govornoj aktivnosti smo naučili koji su sve dijelovi cvijeta te smo izradili veliki cvijet s njegovim dijelovima od kartonskih rola na čije dijelove smo crtali flomasetrima.

Provedena je glazbena aktivnost usvajanja teksta i melodije pjesmice “Semafor” uz pratnju drvenih udaraljki. Nakon toga smo u govornoj aktivnosti pročitali  slikovnicu ” Što sve Ana zna o prometu”, a u provedenoj likovno- kreativnoj aktivnosti svatko je izrađivao svoj prometni znak na kartonu tehnikom slikanja i crtanja flomasterima i vodenim bojama.

Provedena je istraživačka aktivnost kretanja vozila po različitim podlogama te mjerenje brzine vozila. U aktivnosti početnog čitanja i pisanja vježbali smo koje slovo nedostaje u traženom pojmu. U provedenoj likovnoj aktivnosti drvenim bojama crtali su različita prijevozna sredstva. Za kraj radionice pogledali smo edukativni video ” Crvenkapica u prometu”.

Provedena je tjelesna aktivnost kroz vježbe gipkosti i snageza sve mišićne skupine. Provedena je govorno spoznajna aktivnost o zanimanju planinara, što sve radi i koju opremu koristi ( ruksak, baterije, kompas, dalekozor, uže, geografska karta). Provedena je likovna aktivnost ” Planinar” tehnikom crtanja drvenim bojama i flomasterima.

 

AKTIVNOSTI U OSIJEKU U VELJAČI

Organizacija posebnih pedagoških programa – radionica u veljači 2023.godine u Osijeku u sklopu projekta: „Prilagođavanje potrebama roditelja djece rane i predškolske dobi pružanjem usluge produljenog radnog vremena dječjeg vrtića „Mali Princ“, kodni broj projekta:UP.02.2.2.16.0166 koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda (www.strukturnifondovi.hr) u sklopu poziva za „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, broj poziva:UP.02.2.2.16.

 

Provedena je govorna aktivnost “Priče i pjesme iz daleke Afrike” nakon koje smo uz seriju slika razgovarali uz brojna poticajna pitanja. U likovnoj aktivnosti uz pomoć vodenih boja i tempera slikali su afričkog lava kojem su grivu izradili čineći harmoniku od kolaž papira.

Provedena je motorička aktivnost izrade afričkog nakita od obojanog tijesta koje su nizali na vunu i konac. Provedena je glazbena aktivnost slušanja tradicionalne afričke glazbe i ” bungosa” nakon koje smo u likovno kreativnoj aktivnosti slikali afričko pleme tehnikama crtanja uz pomoć flomastera, drvenih bojica i akvarela.

Provedena je istraživačko- spoznajna aktivnost ” Afričko voće” gdje smo uz seriju slika učili izgled i nazive voća te smo istraživali okuse i teksturu pojedinog voća (mango, kivano, marakuja), a na kraju smo od toga napravili i voćnu salatu. Proveli smo i likovno-kreativnu aktivnost ” Afričke nastambe” od kartona na kojem su crtali flomasterima i ukrašavali slamom.

 

Provedena je govorno-spoznajna aktivnost o emocijama. Kroz razne kartice i slike s različitim emocijama djeca su prepoznavala izraze lica te imenovala emociju. Provedene su i stolno-manipulativne aktivnosti kroz igru memory emocija i “Čovječe nasmij se!”

Provedena je tjelesna aktivnost kroz razne opće pripremne vježbe za razgibavanje i kroz igru pantomime “Pogodi izraz lica”. Provedena je i govorna aktivnost pomoću kutije s karticama punih osjećaja pri čemu su morali uočavati i povezivati s različitim emocijama i raspoloženjima. Za kraj smo proveli stolno-manipulativnu aktivnost “Složi izraz lica” (puzzle).

 

Provedena je tjelesna aktivnost za jačanje mišića nogu kroz vježbe koje su uključivale naizmjenično hodanje u krugu, trčanje, poskakivanje i čučanj. U govornoj aktivnosti smo pročitali slikovnicu ” Usamljenost”. Proveli smo spoj likovne i glazbene aktivnosti na način da su prenosili emocije na papir kroz slušanje različitih skladbi. Koristili smo tehniku slikanja vodenim bojama.

 

Provedena je glazbena aktivnost kroz pjevanje pjesmice ” Nek svud ljubav sja” uz pratnju triangla. U govornoj aktivnosti pročitali smo slikovnicu ” Vuk koji je tražio ljubav” te smo nakon nje razgovarali o vrstama ljubavi koje poznaju i što je za njih ljubav. Proveli smo i aktivnost početnog čitanja i pisanja u kojoj su djeca zapisivala na papiriće izjave što je za njih ljubav.

Provedena je psihomotorna aktivnost izrade poklona za Valentinovo ” Vaza ljubavi” uz pomoć papirnatih čaša, salveta i tempere. Provedena je i tjelesna aktivnost “Ples srdaca”, a na kraju likovna aktivnost “Ljubav zrači” tehnikom slikanja uz pomoć vodenih boja, flomastera i novinskog papira.

 

AKTIVNOSTI U OSIJEKU U SIJEČNJU

Organizacija posebnih pedagoških programa – radionica u siječnju 2023.godine u Osijeku u sklopu projekta:„Prilagođavanje potrebama roditelja djece rane i predškolske dobi pružanjem usluge produljenog radnog vremena dječjeg vrtića „Mali Princ“, kodni broj projekta:UP.02.2.2.16.0166 koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda (www.strukturnifondovi.hr) u sklopu poziva za „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, broj poziva:UP.02.2.2.16.

Provedena je govorno spoznajna aktivnost o proslavi novogodišnje noći kroz razne slikovnice i slikopriče, te su kroz likovnu aktivnost s kredama u boji crtali vatromet, dok je kao rezervna aktivnost bila ponuđena tempera i papirnati tuljci koje su morali prvo izrezati te ih zatim iskoristiti za otisak na papiru.

Provedena je govorno spoznajna aktivnost o blagdanu Sveta tri kralja kroz priču ” Poklon mudraca”, te likovna aktivnost ” Kruna, zvijezda, darovi” s tehnikama tempera, flomastera i kolaž papira gdje je svatko od njih mogao izraditi što je htio. Ponuđene su i razne didaktičke umetaljke na zadanu temu.

Provedena je govorno spoznajna aktivnost o novom godišnjem dobu ” Zima” kroz razne slikopriče i zagonetke koje su im ponuđene gdje su morali vježbati govor i stvaranje smislenih rečenica. Provedena je i likovna aktivnost tehnikom slikanja vodenim bojama i pastelama na temu ” Kapa, šal i rukavice”.

Provedena je glazbena aktivnost usvajanja teksta i melodije pjesmice ” Istresla je baka zima” nakon koje smo proveli govornu aktivnost čitanja slikovnice “Razbojnik sa žutom pjegom”. Ponuđena im je i likovna aktivnost crtanja i slikanja nakon pročitane slikovnice temperama i vodenim bojama.

Provedena je glazbena aktivnost slušanja skladbe ” Zima” A. Vivaldi nakon koje analiziramo temu, ugođaj i tempo skladbe. Provedena je i govorna aktivnost čitanja poetskog teksta ” Ptica u snijegu” nakon koje pišemo svoj kraj te izrađujemo strip. Izradu stripa činimo uz pomoć tehnike crtanja flomasterima, drvenim bojicama i olovkom.

Provedena je istraživačko spoznajna aktivnost ” Ledene boje” kroz ispitivanje agregatnog stanja- usipavanje vode i dodavanje tempera raznih boja koje djeca miješaju, a zatim stavljaju u hladnjak. Provedena je i aktivnost početnog čitanja i pisanja ” Klizanje po soli” u kojoj djeca uz pomoć štapića ostavljaju trag u posudi u kojoj je sol.

Provedena je govorno- komunikacijska aktivnost ” Zimska bajka : Rukavica (priča iz Ukrajine) nakon koje s djecom provodimo prepričavanje uz brojna poticajna pitanja. Provodimo glazbenu aktivnost ponavljanja pjesmice ” Istresla je baka zima”. U likovnoj aktivnosti ponuđene su im ” ledene boje” koje su jučer zaledili te po slobodnom izboru slikaju s njima.

Provedena je govorno spoznajna aktivnost o magli kroz poetski tekst ” Zimska magla” nakon koje razgovaramo o njezinim karakteristikama i izvodimo određene zaključke o njoj. Provedena je taktilna aktivnost izrade umjetnog snijega uz pomoć sode bikarbone i regeneratora za kosu nakon čega djeca ispituju teksturu te pokušavaju izraditi snjegovića ili snježne grude.

Provedena je tjelesna aktivnost uz vježbe za razvoj ravnoteže i fleksibilnost trupa kombiniranjem raznovrsnih pokreta i oblika kretanja ( igre dugim konopcem i vijačama- razne inačice preskakanja konopca sunožno, u raskoraku). Provedene su i vježbe okulomotorike – zadani su zadatci bojanja unutar linija,  spajanje dviju točaka i izrezivanje oblika škaricama.

Provedena je glazbena aktivnost usvajanja teksta i melodije pjesmice ” Saonice male Sanje” koja nas je uvela u spoznajnu aktivnost ” Sanjkaš” razgovarajući o njegovim karakteristikama i sportu kojim se on bavi. Provedena je i govorna aktivnost čitanja slikovnice ” Pripovijest o mišu koji nije imao sanjke” nakon koje su u likovnoj aktivnosti uz pomoć pastela, kolaž papira i vate nacrtali svog sanjkaša na snijegu.

Provedena je grafomotorička aktivnost u kojoj su morali slijediti linije te pronaći put do skija, klizaljki ili saonica, te su morali spojiti zadane crte. Provedena je glazbena aktivnost ponavljanja pjesmice te je ponuđena simbolička igra ” Hokej na ledu” koji je izrađen od lego kockica zaleđenih u alu kadici. Uz pomoć  plastičnih žlica i plastičnog čepa su realizirali igru.

Uz pomoć edukativnog videa ” Život djece u Africi” provedena je spoznajna aktivnost o kontinentu Afrika i njegovom izgledu, njegovim specifičnostima i mjestu gdje se nalazi na karti svijeta. U likovnoj aktivnosti na velikom kartonu temperama slikamo “Kontinent Afrika” koji smo prethodno iscrtali običnom olovkom. Po želji crtaju drvenim bojama detalje koje će zalijepiti na kontinent ( piramide, deve, djecu, rijeku Nil, žirafe…)

Provedena je spoznajna aktivnost ” Afrički safari” uz edukativni video o afričkim safarijima, savanama i životinjama nakon kojeg su ponuđene manipulativne aktivnosti izrade životinja iz afričke divljine uz pomoć plastelina i slanog tijesta.

 

AKTIVNOSTI U ANTUNOVCU U LIPNJU

Organizacija posebnih pedagoških programa – radionica u lipnju 2023.godine u Antunovcu u sklopu projekta: „Prilagođavanje potrebama roditelja djece rane i predškolske dobi pružanjem usluge produljenog radnog vremena dječjeg vrtića „Mali Princ“, kodni broj projekta:UP.02.2.2.16.0166 koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda (www.strukturnifondovi.hr) u sklopu poziva za „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, broj poziva:UP.02.2.2.16.

Aktivnost: “Nespretni štapić”; Potreban materijal: kineski štapići, posude sa zadanim brojem i predmetom, bobice, kukuruz, grah, orasi, vatene kuglice, žirevi, pikule; Cilj: razvijati i usavršavati koncentraciju i spretnost prenošenjem predmeta kineskim štapićima.

Aktivnost: “Poruka u boci”; Potreban materijal: staklene boce, olovke, papiri, enciklopedije, atlasi; Cilj: poticati zanimanje djeteta za istraživanje i korištenje atlasa i globusa; razvijati pozitivan stav prema prirodnoj i društvenoj okolini drugih zemalja, naroda, obilježja, načina života; razvijati empatiju poticanjem na prihvaćanje i poštivanje razlika među ljudima.

Aktivnost: “Hvatač sunca”; Potreban materijal: kartonski tanjuri, prozirna folija, samoljepljiva traka, škare, ljepilo, cvijeće; Cilj: razvijati taktilnu, vizualnu i olfativnu percepciju, poticati dječju motivaciju, radoznalost, koncentraciju i strpljenje.

Aktivnost: “Kako doći bliže Suncu”; Potreban materijal: pjesma Zvonimira Baloga, uljne pastele, A4 papiri; Cilj: zadovoljiti dječju potrebu za kretanjem i tjelesnom aktivnošću, razvijati sposobnost aktivnog slušanja, pamćenja i zaključivanja, potaknuti razvoj mašte i kreativnog mišljenja i izražavanja.

Aktivnost: “Vuneno sunce”; Potreban materijal: kartonski tanjuri, škare, žuta i narančasta vuna, špaga; Cilj: razvijati koncentraciju i strpljenje, finu motoriku šake i prstiju, koordinaciju oko-ruka.

Aktivnost: “Suncokreti”; Potreban materijal: slike iz serije Suncokreti Vincenta Van Gogha, akrilne i vodene boje, kistovi, papiri; Cilj: razvijati vizualnu percepciju, likovni senzibilitet i estetiku, razvijati preciznost pokreta .

Aktivnost: “Školica”; Potreban materijal: krede u boji, kamenčić; Cilj: poticanje izrade edukativne igre te usvajanje iste; Obuhvaćena razvojna područja: motorički razvoj, jezično – govorni razvoj

Aktivnost: “Klikeri”; Potreban materijal: klikeri (pikule); Cilj: razvoj preciznosti; Obuhvaćena razvojna područja: motorički razvoj

Aktivnost: “Gumi gumi”; Potreban materijal: elastična guma; Cilj: razvoj koordinacije i ravnoteže te upoznavanje pravila nove igre; Obuhvaćena razvojna područja: motorički razvoj, jezično – govorni razvoj

Aktivnost: “Boćanje”; Potreban materijal: boće; Cilj: razvijanje snage i preciznosti; Obuhvaćena razvojna područja: motorički razvoj

Aktivnost: “Gađanje u metu”; Potreban materijal: konzerve, loptice; Cilj: razvijanje preciznosti gađanjem mete; Obuhvaćena razvojna područja: motorički razvoj

Aktivnost: Brojevi od sjemenki. Potreban materijal: sjemenke graha, kima, kukuruza, sezama, žita, ljepilo, papir, karton. Cilj: na kartonske papire djeca su pisala brojeve od 1 do 10 , a zatim su pomoću ljepila lijepila sjemenke po obrisu brojeva i tako stvarala slike. Razvijali smo predmatematičke vještine i pincetni hvat.

Aktivnost: Plaža. Potreban materijal: karton, pijesak, plastičnu posude, šibice, tkaninu i vodu. Cilj: Izrada makete plaže od navedenih materijala, razvoj kreativnosti i kreativnog izražavanja, pamćenja i motorike.

Aktivnost: Limunada. Pripremili smo limune, iscjeđivače, šečer i med. Prerezali smo limune, a zatim su djeca cijedila sok od limuna u posude za sok. Nakon toga smo pomiješali sok i vodu sa šećerom i medom i napravili limunadu. Djeca su u simboličkoj igri prodavala limunadu na štandu.

Aktivnost: Voćni sladoled: Potreban materijal: voće (naranča, jabuka, lubenica, breskva) drveni štapići, posude za zamrzavanje. Cilj: Pravljenje sladoleda od soka od voća, razvoj spoznaje, samostalnosti, motorike.

Aktivnost: izrada slikovnice inspirirane morima i oceanima. Potreban materijal: flis, škare, ljepilo, papir, čičak, karton. Obuhvaćena razvojna područja: motorički razvoj, spoznajni razvoj, jezično-govorni razvoj.

Aktivnost: Morski igrokazi – dramska aktivnost – izrada morskih lutaka od drvenih kuhaca, dramatizacija i improvizacija igrokaza. Potreban materijal: drvene kuhače, tkanina, škare, ljepilo, dugmad. Obuhvaćena razvojna područja: fina motorika, kreativno stvaralaštvo i izražavanje, razvoj govora i komunikacije.

Aktivnosti: pokusi s vodom- što je teže, a što lakše, što tone, a što ne, prelijevanje tekućina, sviranje po časama vodom, bojanje vode. Potreban materijal: posude s vodom, plastične čaše, prehrambena boja, staklene čaše. Cilj: uočavanje svojstva vode i različitih materijala, propusnosti vode, razvoj logičkog razmišljanja i zaključivanja.

Aktivnost: Morsko dno – likovna aktivnost. Potreban materijal: vodene bojice , tempere, plastični čepovi, krep traka, pijesak. Cilj aktivnosti: izrada morskog dna pomoću različitih materijala, razvoj kreativnog stvaranja, fine motorike.

 

AKTIVNOSTI U ANTUNOVCU U SVIBNJU

Organizacija posebnih pedagoških programa – radionica u svibnju 2023.godine u Antunovcu u sklopu projekta: „Prilagođavanje potrebama roditelja djece rane i predškolske dobi pružanjem usluge produljenog radnog vremena dječjeg vrtića „Mali Princ“, kodni broj projekta:UP.02.2.2.16.0166 koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda (www.strukturnifondovi.hr) u sklopu poziva za „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, broj poziva:UP.02.2.2.16.

Aktivnost: “Što ujutro radi cvijet”; Potreban materijal: priča Nade Iveljić “Što ujutro radi cvijet”; Cilj: razvijati vještine slušanja što olakšava razumijevanje sadržaja priče, poticati na komunikaciju i razvoj govora

Aktivnost: “Cvjetovi od riže”; Potreban materijal: kartonski predlošci, drvofiks, kist, obojana riža; Cilj: razvijati finu motoriku šake (pincet hvat ruke) i preciznost pokreta

Aktivnost: “Mali cvjetnjak”; Potreban materijal: zemlja, kalići, cvijeće, rukavice, voda; Cilj:razvijati kooperativnost u skupnom radu, razvijati osjećaj za suradnju i uvažavanje tuđih prijedloga u svrhu postizanja zajedničkog cilja

Aktivnost:  Ples cvijeća; Potreban materijal: zvučnik, skladba A. Vivaldi: Proljeće; Cilj: razvijati osjećaj za ritam i pokret, razvijati sposobnost doživljavanja i razumijevanja glazbenih djela

Aktivnost: “Gusjenica i leptir”; Potreban materijal: štapne lutke – kartonski tuljci, kolaž papir, ljepilo, škare, drveni štapići, platno za igrokaz; Cilj: razvoj fine motorike šake i prstiju, razvoj suradnje u skupnom radu, izražavanje osjećaja pokretom

Aktivnost: “Bubamara”; Potreban materijal: obli kamenčići srednje veličine, tempere, kistovi; Cilj: vježba fine motorike, razvoj kreativnosti i mašte

Aktivnost: “Mrav”; Potreban materijal: papirnati tanjuri, sol, šećer, A4 papiri, crna tempera, drveni štapići; Cilj: poticati znatiželju i istraživačke aktivnosti, razvijati senzibilitet za prirodu i životinjski svijet koji nas okružuje

Aktivnost: “Pauk”; Potreban materijal: pjesmica Jedan mali pauk, zvučnik, špaga dužine 5m; Cilj: vježba koordinacije pokreta i preciznosti, poticati na suradnju i timski duh, poticati na učenje poštivanja pravila i dogovora

Aktivnost: “Pričam ti priču”; Potreban materijal: fotografije kukaca, A4 papiri, olovke; Cilj: poticati razvoj predčitalačkih vještina, ravijati aktivno slušanje i verbaliziranje vlastitih osjećaja i dojmova, bogaćenje vokabulara, poticati razvoj mašte i kreativnog izražavanja

Aktivnost: “Opipaj”; Potreban materijal: kartonska kutija, mekana loptica, drveni čekić, papirnata maramica, plastični čep; Cilj: Osjetilom dodira prepoznati predmet u kutiji; Obuhvaćena razvojna područja: senzomotorički razvoj, psihomotorički razvoj

Aktivnost: “Poslušaj”; Potreban materijal: zvučnik, zvukovi (kuglanje, usisivač, cvrkut ptica, voda koja žubori…); Cilj: Osjetilom sluha prepoznati zvuk; Obuhvaćena razvojna područja: senzomotorički razvoj, psihomotorički razvoj

Aktivnost: “Pomiriši”; Potreban materijal: staklenke, lavanda, naranča, parfem, cvijet, hrana za pse… Cilj: Osjetilom njuha prepoznati miris; Obuhvaćena razvojna područja: senzomotorički razvoj, psihomotorički razvoj

Aktivnost: “Pogledaj”; Potreban materijal: sjene različitih predmeta, paleta boja, drvene slagalice po obliku i boji; Cilj: Osjetilom vida prepoznati oblike i boje te ih pravilno pridružiti; Obuhvaćena razvojna područja: senzomotorički razvoj, psihomotorički razvoj

Aktivnost: “Okusi”; Potreban materijal: limun, čokolada, slani krekeri, paprika, salata…; Cilj: Osjetilom okusa prepoznati namirnicu te istu kategorizirati (slano, kiselo, slatko, ljuto…); Obuhvaćena razvojna područja: senzomotorički razvoj, psihomotorički razvoj

Aktivnost: Istraživačko – spoznajna aktivnost “Ronilac”; Potreban materijal: Ronilačko odijelo, peraje, maske, plastične boce (za kisik), plastične rebraste cijevi (za dihalice); Cilj: proširiti znanje o roniocima, što rade i zbog čega su bitni (proširivanje znanja o podvodnom svijetu)

Aktivnost: Centar za matematičku aktivnost “Upecaj i zbroji”; Potreban materijal: plastificirane kartice morskih životinja, drvene pecaljke, sličice s magnetima, markeri; Cilj: uočavanje sličnosti i razlika u broju, usvajanje pojma više – manje i pisanje brojeva do 10

Aktivnost: Likovno – kreativna aktivnost “Neobična riba”; Potreban materijal: tetrapak, plastične boce, kartonski tuljci, ljepila, kolaž, perlice, ukrasne žice, pomponi; Cilj: poticanje mašte i kreativnosti

Aktivnost: Simbolička igra “Na plaži”; Potreban materijal: glazba (zvukovi mora, galebova), suncobran, pijesak, ručnici, šeširi, daska za plivanje, lopte; Cilj: zadovoljiti dječju potrebu za slobodnom igrom

Aktivnost: Tjelesna i psihomotorička aktivnost “Nahrani morskog psa”; Potreban materijal: plastična boca, ljepljiva traka u bojama, škare, špaga, plastična loptica; Cilj: razvoj preciznosti

Aktivnost: “Koliko smo daleko”; Potreban materijal: karta svijeta, krojački metar, magneti s likovima djece iz različitih dijelova svijeta, kartice za ispisivanje izmjerenih udaljenosti; Cilj: utjecati na razvoj operativnog mišljenja uspoređivanjem, bilježenjem; poticati dijete na usvajanje novih spoznaja (duljina, udaljenost, veličina…)

 

 

AKTIVNOSTI U ANTUNOVCU U TRAVNJU

Organizacija posebnih pedagoških programa – radionica u travnju 2023.godine u Antunovcu u sklopu projekta: „Prilagođavanje potrebama roditelja djece rane i predškolske dobi pružanjem usluge produljenog radnog vremena dječjeg vrtića „Mali Princ“, kodni broj projekta:UP.02.2.2.16.0166 koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda (www.strukturnifondovi.hr) u sklopu poziva za „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, broj poziva:UP.02.2.2.16.

Aktivnost: “Spašavanje pisanica”; Potreban materijal: pisanice od stiropora, grabilica, velika plastična kutija, krep papir; Cilj: razvijanje motorike ruke, razvijanje koordinacije pokreta

Aktivnost: “Nahrani zeca”; Potreban materijal: kartonski zec s otvorom na ustima, mrkve s brojevima, 2 kockice za društvene igre; Cilj: razvijanje matematičkih vještina, ravzijanje osjećaja za praćenje pravila igre, čekanje na svoj red, poštivanje protivnika

Aktivnost: “Razvrstaj pisanice”; Potreban materijal: plastificirane šarene pisanice s raznim motivima, liste za razvrstavanje s bojama, veličinama i motivima; Cilj: razvijanje vizualne percepcije

Aktivnost: “Uskršnja čestitka”; Potreban materijal: likovni materijali (tempera, tuš, vodene boje, kreda, pastele, flomasteri, drvene boje, krep papir), kistovi, ljepilo, papir, škare; Cilj: razvijanje kreativnosti i mašte

Aktivnost: “Velika gužva u Uskršnjem selu”; Potreban materijal: slikovnica, papir, olovke, drvene boje; Cilj: razvijanje aktivnog slušanja, bogaćenje dječjeg vokabulara, razvijanje kreativnosti i mašte

Aktivnost: “Grad-selo”; Potreban materijal: fotografije, slikovnica; Cilj: poticati razvoj vizualne percepcije, sličnosti i razlika, poticati kritičko promišljanje, razvijati vokabular

Aktivnost: “Maketa mog mjesta”; Potreban materijal: kartonska ambalaža, tempere, škare, vruće ljepilo; Cilj: razvijati finu motoriku, bogatiti znanja o ustanovama mjesta stanovanja, razvijati kreativnost i maštu

Aktivnost: “Magarac u gradu”; Potreban materijal: slikovnica; Cilj: poticati aktivno slušanje, uočavati prednosti i nedostatke života u gradu/selu, razvijati lijepo izražavanje

Aktivnost: “Šetnja ulicama mjesta”; Cilj: razgibavanje, tjelesna aktivnost, tijelom oblikovati most, više-niže zgrade kroz čučnjeve i istezanje na prste, ulicu kroz stajanje u nizu

Aktivnost: “Mala džungla”; Potreban materijal: maketa džungle – zemlja, vodene kuglice, figurice životinja, lišće, trava; Cilj: Spoznati karakteristike staništa životinja u džungli ; Obuhvaćena razvojna područja: spoznajni razvoj, psihomotorički razvoj

Aktivnost: “Šarenilo voća”; Potreban materijal: tropsko voće, drveni pribor za jelo, papirnate čaše; Cilj: Osjetilima istraživati tropsko voće (avokado, kivano, mango, papaja, marakuja); Obuhvaćena razvojna područja: senzomotorički razvoj, spoznajni razvoj, psihomotorički razvoj

Aktivnost: “Životinje u džungli”; Potreban materijal: papiri, masne bojice, crna tempera i štapići – tehnika grataž; Cilj: Kroz likovnu aktivnost obogatiti dječji spoznajni svijet o životinjama u džungli – potaknuti razgovor te vizualnim poticajima (realistične fotografije); Obuhvaćena razvojna područja: psihomotorički razvoj, spoznajni razvoj, razvoj mašte i kreativnosti

Aktivnost: “Izbroji majmune”; Potreban materijal: Predlošci s likom majmuna, brojevi do 10, drvene štipaljke; Cilj: Poticati razvoj predmatematičkih vještina; Obuhvaćena razvojna područja: spoznajni razvoj

Aktivnost: “Slova džungle”; Potreban materijal: plastični čepovi sa slovima, tabla od stiropora, realistične fotografije (uz pripadajuću riječ); Cilj: Poticati razvoj predčitalačkih vještina; Obuhvaćena razvojna područja: spoznajni razvoj

Aktivnost: “Priča o Olimpijskim igrama”; Potreban materijal: slikovnica; Cilj: razvijati aktivno slušanje, pamćenje i uočavanje detalja, obogaćivati vokabular, poticati na uočavanje uzročno-posljedičnih veza

Aktivnost: “Olimpijska zastava”; Potreban materijal: karta svijeta, A4 papiri, drvene bojice, drveni roštilj štapići; Cilj: stjecanje novih znanja o kontinentima, bojama i značenju krugova na olimpijskoj zastavi, razvijati osjećaje zajedništva, povezanosti i tolorancije, vježba fine motorike

Aktivnost: “Olimpijska obilježja”; Potreban materijal: kolaž papir, škare, ljepilo, ukrasna vrpca; Cilj: razvijati kreativnost i maštu, vježba fine motorike

Aktivnost: “Olimpijski sportovi”; Potreban materijal: zviždaljka, krep traka, prostor-vrtićka dvorana; Cilj: upoznati olimpijske sportove s naglaskom na atletiku, razvijati koordinaciju pokreta, spoznati značaj pravedne igre i pojma “brže, više, jače”

Aktivnost: “Neka igre počnu”; Potreban materijal: kartonske role, krep papir, ljepilo, škare; Cilj: usvojiti izvođenje aktivnosti zadanim tijekom i disciplinu, osvijestiti važnost bavljenja sportom, vježba grube i fine motorike

 

AKTIVNOSTI U ANTUNOVCU U OŽUJKU

Organizacija posebnih pedagoških programa – radionica u ožujku 2023.godine u Antunovcu u sklopu projekta:„Prilagođavanje potrebama roditelja djece rane i predškolske dobi pružanjem usluge produljenog radnog vremena dječjeg vrtića „Mali Princ“, kodni broj projekta:UP.02.2.2.16.0166 koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda (www.strukturnifondovi.hr) u sklopu poziva za „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, broj poziva:UP.02.2.2.16.

Aktivnost: “Satni mehanizam”; Potreban materijal: zidni sat, mali odvijači, povećala, A4 papiri, grafitne olovke; Cilj: stimulirati kognitivni razvoj, kritičko mišljenje i logičko zaključivanje, vježbati finu motoriku šake i prstiju rastavljanjem, sklapanjem i navijanjem sata, razvijati koncentraciju i strpljenje, bogatiti vokabular, razvijati maštu

Aktivnost: “Sučani sat”; Potreban materijal: modeli sunčanog sata od papira, škare, ljepila, drvene bojice, kompas; Cilj: ukazati na važnost vremenskog i prostornog snalaženja, poticati suradničko ozračje i timski rad, jačati samostalnost i samopouzdanje, uočiti uzročno-posljedične veze, vježbati finu motoriku i kreativnost

Aktivonst: “Satovi”; Poteban materijal: recitacija Veliki i mali sat, predmeti iz vrtićke prostorije od kojih se može napraviti sat (drvene kocke, domino pločice,…); Cilj: vježbati aktivno slušanje i lijepo izražavanje novim pojmovima, omogućiti kreativan pristup učenju, stimulirati kreativnost i maštu

Aktivnost: ” Suli u avanturi putovanje”; Potreban materijal: slikovnica, papir, olovka, drvene bojice; Cilj: razvijati aktivno slušanje i sudjelovanje u interaktivnom tekstu, razvijati kreativnost kroz oslikavanje situacija iz slikovnice, proširivati dječji vokabular

Aktivnost: “Razvrstaj razglednice”; Potreban materijal: plakat, razglednice sa slikama mora, šuma i planina, magneti; Cilj: razvijati operativno mišljenje, razvijati vizualnu percepciju (grupiranjem razglednica prema zajedničkim karakteristikama).

Aktivnost: “Brzi poštar”; Potreban materijal: razglednice, strunjače, klupa, stolice, stol; Cilj: potcati razvoj velikih mišićnih skupina (štafetnom igrom kroz preskakanje, zaobilaženja, penjanja, spuštanja i provlačenja).

Aktivnost: “Kamenje s plaže”; Potreban materijal: kamenje raznih veličina, tempere, glitteri; Cilj: razvijati kreativnost kroz manipulaciju predmetima i iznošenje vlastitih ideja i mišljenja, poticati razvoj likovnog senzibiliteta za likovna sredstva i materijale.

Aktivnost: “Putujem s…”; Potreban materijal: slike prijevoznih sredstava, kockice, mapa; Cilj: razvijati natjecateljski duh, poticati praćenje pravila igre i međusobno poštivanje suigrača.

Aktivnost: “Ekologija – što je to?”, posjet eko otoku, zašto odvajamo otpad, spremnici po bojama; Cilj: razvijanje svijesti o važnosti brige za okolinu te recikliranje

Aktivnost: “Nije smeće sve za vreće”, slušanje slikovnice, likovni prikaz dojmova; Potreban materijal: slikovnica, A4 papiri, drvene bojice; Cilj: razvijati aktivno slušanje, kreativnost i maštu

Aktivnost: “Papirko”, izrada i ukrašavanje kutije za papir; Potreban materijal: kartonska kutija, tempere, kistovi, kolaž papir, škare, ljepilo; Cilj: razvijati svijest o važnosti recikliranja, vježba fine motorike, razvijati kreativnost i maštu

Aktivnost: “Drvo je prvo”, istraživačka aktivnost kako nastaje papir, izrada čestitke od recikliranog papira; Potreban materijal: reklamni katalozi; Cilj: proširiti i utvrditi znanja o važnosti šuma za cijeli planet, usvajanje i primjenjivanje naučenih znanja o recikliranju

Aktivnost: “Naše uredno igralište”, radno-praktična aktivnost sakupljanja lišća i smeća, pražnjenje kanti, učimo kako se sadi cvijeće; Cilj: razvijati osjećaj odgovornosti, poticati radne navike

Aktivnost: “Vjesnici proljeća”; Potreban materijal: enciklopedije, herbarij, fotografije; Cilj: upoznati djecu s vjesnicima proljeća kroz realan prikaz istih (karakteristike biljaka); Obuhvaćena razvojna područja: spoznajni razvoj

Aktivnosti: “Istraživači”; Potreban materijal: grabljice, kantice, lopatice zemlja, voda; Cilj: povezivanje s prirodom istraživanjem (pronalazak vjesnika proljeća); Obuhvaćena razvojna područja: spoznajni razvoj, psihomotorički razvoj

Aktivnosti: “Sadimo cvijeće”; Potreban materijal: lopatice, grabljice, tegle, kante s vodom, cvijeće; Cilj: kroz radno-praktičnu aktivnost potaknuti brigu o biljkama; Obuhvaćena razvojna područja: spoznajni razvoj, motorički razvoj

Aktivnosti: “Visibabe”; Potreban materijal: kolaž papir, ljepilo, visibabe; Cilj: izrada likovnog rada na temelju izloženih visibaba (usvojiti dijelove biljke); Obuhvaćena razvojna područja: razvoj kreativnosti, spoznajni razvoj

Aktivnosti: “Pjevajmo proljeću!”; Potreban materijal: tekst pjesme “Visibaba”; Cilj: upoznati djecu s proljetnom pjesmom te u suradnji osmisliti pokrete uz tekst; Obuhvaćena razvojna područja: razvoj kreativnosti, psihomotorički razvoj

Aktivnost: “Agregatna stanja vode”; Potreban materijal: led, voda, kuhalo za vodu, a4 papiri, vodene boje, kistovi, škare; Cilj: usvojiti nove spoznaje o rasprostranjenosti vode, uočiti vezu među prirodnim pojavama, povezivati uzroke i posljedice, razvijati kreativnost i maštu

Aktivnost: “Voda oko mene”, bunari, jezero, kanalizacija, voda u kućanstvu i higijeni; Potreban materijal: a4 papiri, drvene bojice; Cilj: razvijati komunikaciju, razvijati ekološku svijest o važnosti vode i pozitivan odnos prema okolini, poticati operativno mišljenje aktivnostima koje sadrže mogućnost stvaranja pojmova, uspoređivanja, uočavanje sličnosti i razlika, analiziranja i sintetiziranja, bilježenja pomoću crteža

Aktivnost: “Svojstva vode”; Potreban materijal: voda, posude raznih veličina i oblika, zemlja, pijesak, jestivo ulje, sol, brusnice, stiropor, spužva; Cilj: omogućiti djeci aktivnosti u kojima nešto pretpostavljaju, uočavaju, procjenjuju, pronalaze rješenja, otkrivaju zakonitosti te načela rada, zadovoljiti djetetovu znatiželju i prirodnu potrebu za istraživanjem

Aktivnost: “Vodene slike”; Potreban materijal: prehrambene boje, led, tekući sapun, slamke, voda; Cilj: poticati i razvijati kreativno izražavanje djeteta, poticati razvoj likovnog senzibiliteta za likovna sredstva i materijale

Aktivnost: “Vodene životinje”; Potreban materijal: slikovnice, dječja enciklopedija, plastelin; Cilj: poticati pažnju i koncentraciju, poticati govorne aktivnosti i proširivati vokabular, razvijati kreativnost i maštu, vježbati finu motoriku šake i prstiju

 

 

AKTIVNOSTI U ANTUNOVCU U VELJAČI

Organizacija posebnih pedagoških programa – radionica u veljači 2023.godine u Antunovcu u sklopu projekta:„Prilagođavanje potrebama roditelja djece rane i predškolske dobi pružanjem usluge produljenog radnog vremena dječjeg vrtića „Mali Princ“, kodni broj projekta:UP.02.2.2.16.0166 koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u sklopu (www.strukturnifondovi.hr) poziva za „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, broj poziva:UP.02.2.2.16.

Aktivnost: “Magnet”; Potreban materijal: magnet, špaga, drveni štapovi, spajalice, A4 papiri u boji; Cilj: razvijati interes i istraživački duh, poticati na mišljenje, postavljanje pitanja i logičko zaključivanje, razvoj fine motorike šake i prstiju

Aktivnost: “Geografska otkrića”; Potreban materijal: priča o K.Kolumbu, kompas, globus, karta svijeta; Cilj: razvijati sposobnost aktivnog slušanja, obogaćivati djetetov vokabular, razvijati verbalizaciju osobnih dojmova, razvijati maštu i kreativnost

Aktivnost: “Boje”; Potreban materijal: Skittles bomboni, voda, akrilne boje, A5 papiri; Cilj: razvijati djetetovu sposobnost spoznavanja osjetilima, razvijati taktilnu percepciju, razvijati mišljenje i zaključivanje iskustvenim učenjem

Aktivnost:”Maša i maškare”; Potreban materijal: slikovnica, papir, drvene bojice; Cilj: razvijati sposobnost aktivnog slušanja i likovnog izražavanja, razvoj grafomotorike.

Aktivnost: “Najljepša maska”; Potreban materijal: papir, škare, ljepilo, krep papir. Cilj: razvijati finu motoriku šake ukrašavanjem maski.

Aktivnost: “Križić- kružić”; Potreban materijal: drvena podloga, drveni kolutovi s naslikanim maskama. Cilj: razvijati operativno mišljenje, razvijanje regulacije emocija: poštovanjem pravila, usmjeravanjem pažnje, prihvaćanjem poraza.

Aktivnost: “Kostim”; Potreban materijal: najlonske vreće, šareni vrpce od krep papira, selotejp. Cilj: razvijati finu motoriku šake, kreativno izražavanje.

Aktivnost: “Pronađi riječ”; Potreban materijal: radne liste, slova, brojevi. Cilj: razvijati predčitalačko iskustvo prepoznavanjem i imenovanjem slova, prepoznavanjem i imenovanjem broja.

Aktivnost: “Moji zubi”, izrada makete zubala; Potreban materijal: kartonska ambalaža, plastične čaše, tempere; Cilj: razvijati svijest o važnosti higijene zubi

Aktivnost: “Gric i Grec”, izrada štapnih lutaka, izrada četkice za zube; Potreban materijal: kartonska ambalaža, štapići za roštilj, plastifikator, tempere; Cilj: bogaćenje govora, izražavanje osjećaja pokretom

Aktivnost: “Moji zubi”, modeliranje; Potreban materijal: slano tijesto; Cilj: vježba fine motorike, usvajanje brojeva, više-manje-jednako

Aktivnost: “Mrljek i Prljek”; likovni prikaz; Potreban materijal: slikovnica Mrljek i Prljek, flomasteri; Cilj: razvoj sposobnost aktivnog slušanja, razvoj kreativnost i mašte

Aktivnost: “Zubić-vila”, izrada lutke; Potreban materijal: kugla stiropora, kartonski tuljci, krep papir; Cilj: razvoj kreativnosti i mašte

Aktivnost: “Vrijeme ide”; Potreban materijal: slikovnica Koliko je sati, dječji drveni sat, radni listići s brojevima do 12; Cilj: razvijati sposobnost aktivnog slušanja, usvojiti predmatematičke vještine, usvojiti prepoznavanje brojeva i snalaženje na brojevnoj crti

Aktivnost: “Satovi”; Potreban materijal: pjesmica Satovi, zidni, ručni, digitalni, pješčani sat, budilica, kolaž papir, škare, ljepilo; Cilj: razvijati pamćenje i zaključivanje, stimulirati kreativnost i maštu, vježba fine motorike šake, razvijati koncentraciju i strpljenje

 

AKTIVNOSTI U ANTUNOVCU U SIJEČNJU

Organizacija posebnih pedagoških programa – radionica u siječnju 2023.godine u Antunovcu u sklopu projekta:„Prilagođavanje potrebama roditelja djece rane i predškolske dobi pružanjem usluge produljenog radnog vremena dječjeg vrtića „Mali Princ“, kodni broj projekta:UP.02.2.2.16.0166 koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda (www.strukturnifondovi.hr) u sklopu poziva za „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, broj poziva:UP.02.2.2.16.

Aktivnost: Pahuljice padajte, izrada pahulja od krep papira; Potreban materijal: krep papir, ljepilo, škare, a4 papir u boji; Cilj: poticati interes za likovno izražavanje i razvoj kreativnosti, razvoj pažnje i koncentracije

Aktivnost: Zeko i potočić, slušanje slikovnice i pjevanje pjesmice, igra glazbene stolice; Cilj: razvoj sposobnosti aktivnog slušanja, razvoj vokabulara, razvoj sposobnosti uočavanja veza i odnosa između priče i vlastite okoline, razvoj pokretljivosti i koordinacije

Aktivnost: Medvjeđi brlog, što rade životinje zimi, izrada brloga; Potreban materijal: drvene bojice, kolaž papir, ljepilo, škare; Cilj: vježba fine motorike, uočavanje uzročno-posljedičnih veza u životinjskom svijetu zimi, razvoj pozitivnih stavova prema okolini

Aktivnost: Tragovi u snijegu, otiskivanje tragova životinja pomoću karton-tiska i tempera; Cilj: razvoj taktilne percepcije, razvoj sposobnosti mišljenja, povezivanja i zaključivanja

Aktivnost: Gumicom do slova, izrada slova ili riječi; Potreban materijal: kuhinjske gumice, drvena podloga s čavlićima; Cilj: poticanje sposobnosti zamišljanja i razvijanje fine motorike prstiju

Aktivnost: Slova kao rublje, vješanje odjeće na kojoj su slova- ispisivanje riječi; Potreban materijal: drveni stalak za sušenje odjeće, rublje od filca na kojem pišu slova, drvene kvačice; Cilj: poticanje i razvijanje suradnje

Aktivnost: Slika i slovo, izrezivanje slova iz časopisa i novina, lijepljenje na plakat s abecedom; Potreban materijal: hamer papir, časopisi i novine, škare, ljepilo; Cilj: razvijanje fine motorike šake i prstiju.

Aktivnost: Skoči na slovo, tjelesno- društvena aktivnost; Potreban materijal: plahta s krugovima u kojima su slova, kocka od spužve; Cilj: razvijanje natjecateljskog duha, discipline u izvršvanju zadataka, poštivanje pravila igre i protivnika.

Aktivnost: Igra s tijestom slova, djeca lijepe svoje ime i prezime od tijesta u obliku slova; Potreban materijal: kartonska podloga, drvofiks, tjestenina u obliku slova; Cilj: razvijanje fine motorike prstiju, razvijanje kreativnosti

Aktivnost: Agregatna stanja vode, slikanje ledenim kockama u boji; Potreban materijal: posudice za led, tempere; Cilj: proširiti znanje o vodi, ukazati na važnost vode za život

Aktivnost: Recitacija Pada snijeg, usvajanje teksta i likovni prikaz; Cilj: bogaćenje rječnika, poticanje mašte i kreativnosti

Aktivnost: Dramatizacija recitacije Pada snijeg, izrada plošnih lutaka (oblak); Potreban materijal: pvc vrećice, A4 papiri, kartonska ambalaža, škare, ljepilo, bušač papira; Cilj: poticanje mašte i kreativnosti

Aktivnost: Pahuljica; Potreban materijal: krep papir, A4 papir, kartonski tuljci, platnena vrećica; Cilj: razvoj fine motorike, kreativnosti i preciznosti

Aktivnost: Animirani film Snježno kraljevstvo, razgovor o doživljenom; Cilj: poticati aktivno slušanje, verbaliziranje doživljenog, bogaćenje rječnika

Aktivnost: Čitanje slikovnica “Mrljek i prljek” i “Zubić koji se bojao četkice”; Potreban materijal: slikovnice, papiri i drvene bojice (za crtanje dijelova priče koji im se najviše dojmio); Cilj: na duhovit i djeci prilagođen način osvijestiti važnost brige o higijeni zuba te neutralizirati strah od posjeta stomatologu; Obuhvaćena razvojna područja: spoznajni razvoj, razvoj sposobnosti slušanja, pažnje, opažanja, razvoj socio-emocionalnih vještina, razvoj kreativnosti

Aktivnost: “Zdravi i nezdravi zubi”; Potreban materijal: papir, male fotografije različitih namirnica, ljepilo; Cilj: odraditi klasifikaciju namirnica (koje su dobre za naše zube, a koje ih kvare); Obuhvaćena razvojna područja: spoznajni razvoj, razvoj logičkog zaključivanja

Aktivnost: “Kako peremo zube” Potreban materijal: slikovni materijal (prikaz pravilnog četkanja zuba), četkica, pasta za zube, model ljudskih zuba; Cilj: naučiti i usvojiti naviku pranja zuba; Obuhvaćena razvojna područja: tjelesni i psihomotorički razvoj, socio-emocionalni razvoj, spoznajni razvoj

Aktivnost: “Model zuba”; Potreban materijal: glinamol, plastelin, čačkalice; Cilj: kroz likovno-kreativni izričaj ponoviti usvojeno; Obuhvaćena razvojna područja: psihomotorički razvoj, razvoj kreativnosti, socio-emocionalni razvoj

Aktivnost: “Igrokaz – Vuk kod zubara”; Potreban materijal: štapne lutke, paravan; Cilj: na djeci duhovit i shvatljiv način prikazati odlazak stomatologu te neutralizirati strah od istog; Obuhvaćena razvojna područja: socio-emocionalni razvoj, razvoj pažnje, razvoj sposobnosti slušanja, razvoj mašte i kreativnosti

Aktivnost: “Elektricitet”; Potreban materijal: baloni, papirići, kosa, vodene boje, ljepilo, škarice, aluminijska folija; Cilj: poticati na istraživanje, postavljanje pitanja i rješavanje problema, razvijati interes, mišljenje i logičko zaključivanje, razvijati finu motoriku i kreativnost

Aktivnost: “Zrak”; Potreban materijal: plastična boca, balon, ocat, soda bikarbona, memory kartice; Cilj; razvijati interes za istraživanje kroz pokuse, razvijati mišljenje, pamćenje i zaključivanje, jačati vokabular i verbaliziranje

 

AKTIVNOSTI U DALJU U LIPNJU

Organizacija posebnih pedagoških programa – radionica u lipnju 2023.godine u Dalju u sklopu projekta: „Prilagođavanje potrebama roditelja djece rane i predškolske dobi pružanjem usluge produljenog radnog vremena dječjeg vrtića „Mali Princ“, kodni broj projekta:UP.02.2.2.16.0166 koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda (www.strukturnifondovi.hr)  u sklopu poziva za „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, broj poziva:UP.02.2.2.16.

Odgledan je edukativni film Crvenkapica u prometu, nakon kojeg smo u spoznajnoj aktivnosti djecu upoznali s vrstama prometa (kopneni, zraćni i vodeni). A potom smo odigrali natjecateljsku igru Auto – utrka, u dvorani vrtića.

Kako bismo upoznali djecu s pravilima ponašanja u prometu, pročitana je priča Sa zebrom sigurno u školu. Nakon koje smo radili na usvajanju recitacije Prometnik. U likovnoj aktivnosti, djeca su izrađivala plakat s temom vozila, uz pomoć: kolaž paira, škara, ljepila i flomastera.

Pročitana je priča Ana i Filip istražuju na livadi. A potom smo otišli na obližnju livadu, kako bismo proučavali kukce, koji se na njoj nalaze. A po povratku u vrtić, djeca su flomasterima crtala kukce, koje su vidjeli na livadi.

Provedena je govorna aktivnost: Zagonetke (tema – kukci), te je provedena glazbena aktivnost: pjesma Bubamara

U spoznajnoj aktivnosti djeca su imala mogućnost upoznati pčele i njihove karakteristike, koje smo potkrijepili pričom Pčelica Jelica i medo Edo. Zatim su u likovnoj aktivnosti djeca imala mogućnost prikazati pčelu, onako kako su je oni doživjeli.

Odgledan je dokumentarni film Vrlo gladna gusjenica, kako bismo djecu upoznali s ciklusom nastanka leptira. A potom su u likovno – kreativnoj aktivnosti djeca po vlastitoj želji izrađivala leptira, uz pomoć tempera i kistova, na bijelom papiru, ili salveti.

Provedena je spoznajna aktivnost Sunce, nakon koje smo radili na usvajanju pjesme Svaki dan se Sunce rađa. U govornoj aktivnosti započeli smo s usvajanjem recitacije Izlazak Sunca, a kroz istraživačko – spoznajnu aktivnost, na dvorištu vrtića izradili smo Sunčani sat, za što smo koristili: drveni štap i kamenčiće.

Pročitana je priča s poukom  Priča o vjetru i Suncu. A potom je provedena aktivnost za razvoj fine motorike Sunčeve eksplozije (kotrljanje pikula kroz temperu, u kartonskoj kutiji). Uz pomoć ove aktivnosti, djeca su stvorila dojam sunčevih eksplozija

Uz pomoć fotografija o Suncu, djeca su imala zadatak smisliti priču o Suncu. Iz svoje mašte. Nakon smišljene priče u kreativnoj aktivnosti, uz pomoć stirpornih kugli i plišanih traka, oblikovali smo Sunce.Provedena je govorna aktivnost: stihovi u pokretu Pupoljak na Suncu (usvajanje pokreta uz stihove),nakon čega su djeca na dvorištu vrtića, uz pomoć Sunčeve sjene, ocrtavala sjene različitih igračaka.

Pročitana je priča “Kako je cvijet upoznao svijet”, nakon koje smo u spoznajnoj aktivnosti, uz pomoć dokumentarnog filma upoznali djecu sa cvijećem. U dvorištu vrtića promatrali smo cvijeće (tratinčica, maslačak, …)

Odgledan je edukativni film Kako raste cvijet, u kojem su djeca imala mogućnost naučiti dijelove cvijeta. U likovno – kreativnoj aktivnosti djeca su od: kolaž papira, škara i ljepila izrađivala cvijet/cvijeće po želji.

Provedena je govorna aktivnost, u kojoj smo razgovarali o vrstama i bojama cvijeća, koje su djeca donijela od kuće. Nakon proučavanja cvijeća i bilježenja uočenog radili smo na usvajanju recitacije Cvijetić plavi.

Provedena je spoznajna aktivnost Herbarij, nakon koje smo izašli u šetnju, kako bismo prikupili biljke za herbarij koji ćemo praviti. Po povratku u vrtić biljke smo uložili među u jednu knjigu na sušenje. Završen je herbarij, biljke, koje smo sušili, zalijepili smo u bilježnicu, te napisali imena i dijelove biljaka, koje smo uložili. Nakon čega smo u spoznajnoj aktivnosti razgovarali o ljetu, a potom i pročitali slikovnicu “Veselo ljeto”.

Provedena je tjelesna aktivnost, u kojoj smo se prvo razgibali, a potom odigrali igru “Baci pa skoči”. U govornoj aktivnosti razgovarali smo o godišnjem odmoru, a zatim smo pročitali slikovnicu “Gricka i Sivko na odmoru”.

Interaktivnim sudjelovanjem djeca su zajedno sa odgojiteljem pročitala slikopriču “Što ću raditi ovo ljeto”. A nakon toga smo, radili na usvajanju pjesmo “Jedno ljeto za nas”, kao i pokreta uz nju.      U spoznajnoj aktivnosti, razgovarali smo o moru, što znamo o njemu, kako izgleda, gdje se nalazi, …Dok smo u  govornoj aktivnosti pročitali priču “Idemo na more”, a aktivnosti smo nastavili imitativnom igrom “Idemo na more”.

Pročitana je priča “Ana i Filip istražuju na moru”, a potom su djeca u likovno – kreativnoj po uzoru n priča slikala morsko dno, vodenim bojama i kistovima. Na kraju smo odigrali igru “Ribar i ribice”.

AKTIVNOSTI U DALJU U SVIBNJU

Organizacija posebnih pedagoških programa – radionica u svibnju 2023.godine u Dalju u sklopu projekta: „Prilagođavanje potrebama roditelja djece rane i predškolske dobi pružanjem usluge produljenog radnog vremena dječjeg vrtića „Mali Princ“, kodni broj projekta:UP.02.2.2.16.0166 koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda (www.strukturnifondovi.hr)  u sklopu poziva za „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, broj poziva:UP.02.2.2.16.

Pogledan je edukativni film o hitnim službama “Vatrogasci, hitna pomoć, policija – koga nazvati kada si u nevolji?” a zatim smo kroz likovno kreativnu aktivnost izraditi u kolaž tehnici vozila žurnih službi

Posjet DVD-u Dalj gdje smo se upoznali i družili sa zapovjednikom i dobrovoljnim vatrogascima te pregledali svu dostupnu vatrogasnu opremu i vozila i na taj način kroz ovu spoznajnu aktivnost proširili dječju spoznaju o vatrogasnom zanimanju. Proveli smo tjelesnu aktivnost “Mali vatrogasni poligon” te naučili vatrogasnu vježbu “Gađanje mete vodom”

Pročitana je priča “Marko, hrabri policajac koji je uvijek spreman pomoći drugima” koju su djeca prepričala te iznijela osobni doživljaj o zanimanju policajaca. U posjet su nam došli policajci 2.policijske postaje Osijek koji su odgovorili na brojna dječja pitanja o svom zanimanju,a zatim nas upoznali sa svojim vozilima i sa pravilima ponašanja u prometu prošetavši s djecom po bližoj okolici vrtića.        Kroz spoznajnu aktivnost “Hitna pomoć – liječnik” djeca su se upoznala sa poslom liječnika posjetivši liječnicu u Domu zdavlja Dalj. Djeca su usvojila i recitaciju “Bili smo kod liječnika” te sa masnim pastelama i drvenim bojama crtali liječničku ordinaciju, vozilo hitne pomoći i sl.

Kroz govornu aktivnost djeca su slušajući priču “Tko rodi rodu”  proširila i obogatila svoj rječnik te otkrivala i imenovala brojne druge ptice. Proveli smo i spoznajnu aktivnost promatranja roda u neposrednoj okolini. Djeca su uočavala njihov izgled, ponašanje, gnijezdo, let.

Provedena je likovna aktivnost “Roda” , tehnika: ugljeni štapići i usvojena su pravila pokretne igre “Roda i žabe” koja je više puta odigrana.

Pročitana je priča : “Zaljubljeni žabac” koja je djecu potaknula na oponašanje likova i prepričavanje priče. Djeca su od neoblikovanog materijala (kartonski tuljci, šišarke, grančice i sl). Izradili rode i žabe i pomoću njih napravili igrokaz prema pročitanoj priči.

Pročitana je priča Dobar mrav, koja je potaknula djecu na brojna pitanja o ovim kukcima. A potom su djeca uz pomoć povećala promatrala mrave u staklenci i na velikom bijelom papiru crtala ono što su uočila.

Provedena ja tjelesna aktivnost, kroz koju smo se razgibali i vježbali oponašajući pokrete mrava, a nakon toga pročitali smo priču Kraljica mravica, nakon koje su djeca zatvorenih očiju zamišljala kako to izgleda kraljica Mravica, te su nam to u govornoj aktivnosti i ispričali.

Kroz spoznajnu aktivnost, uz pomoć enciklopedija, djeca su saznala brojne zanimljivosti o mravima, nakon čega smo usvojili brojalicu Idu,idu mravi. U likovnoj aktivnosti djeca su prstima crtala mrave, po unaprijed pripremljenoj stazi.

Nakon razgovora o dijelovima tijela mrava, djeca su od neoblikovanog prirodnog materijala (kamenčići, grančice, …) imala mogućnost napraviti mrava po vlastitoj želji. A nakon toga započeli smo s usvajanjem pjesme Mrav

Uz pomoć kartonskih kutija i kutija od jaja, tempera i žice, oblikovali smo mrava. A nakon toga smo pravili mravinjak.

Provedena je govorna aktivnost, u kojoj smo razgovarali Zašto je tjelesno vježbanje važno za naše zdravlje. A nakon toga otišli smo u dvoranu vrtića, gdje su se djeca upoznala s osnovnim elementima tjelesnog razgibavanja (stajanje u vrsti, …). Po povratku iz dvorane pročitali smo priču Vježbanje je zdravo

U spoznajnoj aktivnosti djecu smo upoznali sa sportom atletika, a potom u dvorani učili osnovne atletske pokrete (visoki i niski start, skok u dalj, vis, …)

Pročitana je priča Karlo nogometaš, nakon koje smo u govornoj aktivnosti razgovarali o pravilima ovog sporta. A u likovnoj aktivnosti, djeca su imala mogućnost nacrtati svog omiljenog nogometaša. Ponuđeni su radni listići s nogometnim loptama koje su djeca mogla obojati.

Danas smo kroz spoznanju aktivnost upoznali djecu s dvoranskim sportovima (odbojka, rukomet, košarka). Nakon čega su u aktivnosti za razvoj fine motorike, djeca izrađivala medalje od glinamola.

Pročitana je priča Petra ide na bazen, a potom smo razgovarali o vodenim sportovima. Započeli smo i s usvajanjem pjesme Plivam, plivam

 

AKTIVNOSTI U DALJU U TRAVNJU

Organizacija posebnih pedagoških programa – radionica u travnju 2023.godine u Dalju u sklopu projekta: „Prilagođavanje potrebama roditelja djece rane i predškolske dobi pružanjem usluge produljenog radnog vremena dječjeg vrtića „Mali Princ“, kodni broj projekta:UP.02.2.2.16.0166 koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda (www.strukturnifondovi.hr) u sklopu poziva za „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, broj poziva:UP.02.2.2.16.

Kroz priču: Priča o uskršnjem zecu, uveli smo djecu u temu o blagdanu koji nam se približava Uskrsu. A potom smo kroz spoznajnu aktivnost proširili dječju spoznaju o Uskrsu i simbolima UskrsaNakon pročitane slikopjesme Skriveni Uskrs, u kojoj su djeca interaktivno sudjelovala, odigrali smo igru Pronađi svoje jaje. (gdje je zadatak bio pronaći sakriveno jaje u sobi).

Provedena je govorna aktivnost: recitacija: Pisanica (usvajanje i analiza). A zatim su kroz likovnu aktivnost Moja pisanica, u kojoj su djeca imala zadatak završiti svako polje u pisanici zadanim slijedom. (šarene točkice, krivulje, …)

Provedena je Uskršnja radionica, u kojoj su djeca ukrašavala pisanice (kuhana jaja, jaja od stiropora, predlošci od kartona) različitim tehnikama (tempere, mrvice, pjena za brijanje, kolaž papir, salvetna tehnika).

Pročitana je priča Zeko i boje, a zatim smo izveli pokus na otvorenom Pokus sa octom i jajetom (jaje, ocat, posuda). Nakon čega smo nastavili igrom na dvorištu vrtića. A nakon igre ponijeli smo jaje u sobu, kako bismo vidjeli koje su se promjene dogodile s jajetom,

Pročitana je priča Zeko i pisanice, nakon koje smo analizirali likove iz priče. A zatim smo započeli s usvajanjem pjesme U šumici zeko (glazbena aktivnost). Pjesma je djelomično usvojena kod djece, te ćemo u narednim danima još poraditi na njezinu usvajanju

Provedena je aktivnost za razvoj fine motorike: modeliranje domaćeg plastelina – zeca, ali i ostalih motiva Uskrsa (jaje, pile, kokoš, …). A nakon ove aktivnosti, odigrali smo u dvorani vrtića igru Zeko juri, zeko žuri.

Pročitana je priča Uskrsni gost, a zatim smo napravili kreativnu radionicu ukrašavanja jaja dekupaž tehnikom i aktivnost Zeko moj, gdje su uz pomoć papirnatih rolni i papira u boji, djeca izrađivala zečeve po vlastitoj želji

U “Zdravom tjednu” proveli smo istraživačku aktivnost “Žitarice”, djeca su taktilno istraživala i prepoznavala brojne vrste žitarica (kukuruz, ječam, pšenica, riža..). Proveli smo i aktivnost za razvoj fine motorike “Grupiranje Žitarica” za koju smo koristili plastelin i već navedene žitarice.

Odigran je igrokaz “Tužni kelj” o povrću, nakon kojeg je održan kviz “Pogodi tko sam” o poznavanju povrća.

Pročitana je priča “Kravica Šarica”, a zatim istraživačka aktivnost “Bijelo šareni eksperiment” za koji su bili potrebni mlijeko, prehrambene boje i tekući deterdžent.

Kroz govornu aktivnost djeca su opisivala voće iz košare a zatim od tog voća izrađivali “Voćne ražnjiće” guleći i režući voće. Potom smo vježbali manipuliranje škarama izrezujući voće i povrće od papira.

Povodom Dana planete Zemlja kroz spoznajnu aktivnost upoznali smo djecu sa karakteristikama naše planete,nakon toga kroz likovno-kreativni rad izradili smo planetu Zemlju kaširanjem balona i bojanjem temperama.

Proveli smo spoznajnu aktivnost uz brojne knjige, enciklopedije i video zapise o očuvanju planete i usvojili smo tekst pjesme “Planeta Zemlja”

Odigran je igrokaz “Začuđeni mjesec” o očuvanju planete Zemlje i usvojena je recitacija “Čista planeta”

Kroz aktivnost za razvoj fine motorike djeca su imala mogućnost modelirati planetu glinamolom i provedena je tjelesna aktivnost uz glazbu za razvoj motoričkih sposobnosti “Aerobik”

Povodom Međunarodnog dana plesa proveli smo glazbenu aktivnost “ples uz različite vrste glazbe te likovnu aktivnost “Balerina” za koju smo koristili hamer papir, grafitnu olovku, til i škare.

 

AKTIVNOSTI U DALJU U OŽUJKU

Organizacija posebnih pedagoških programa – radionica u ožujku 2023.godine u Dalju u sklopu projekta:„Prilagođavanje potrebama roditelja djece rane i predškolske dobi pružanjem usluge produljenog radnog vremena dječjeg vrtića „Mali Princ“, kodni broj projekta:UP.02.2.2.16.0166 koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda (www.strukturnifondovi.hr) u sklopu poziva za „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, broj poziva:UP.02.2.2.16.

Kroz priču Jare koje je znalo brojati do 10, uveli smo djecu u aktivnosti o brojevima. A putem spoznajne aktivnosti djeca su prepoznavala i imenovala brojeve do 10.

Provedena je spoznajna aktivnost Skup, kroz koju su djeca saznala što je to skup i što sve može biti skup. A potom smo kroz istraživačku aktivnost, ponudili djeci različite predmete, od kojih su djeca imala mogućnost sama formirati skupove

Provedena je tjelesna aktivnost: ples uz pjesmu Deset ljutih gusara. A zatim smo radili na usvajanju pjesme Učimo da brojimo. Finu motoriku razvijali smo pisanjem brojeva po rasipnom materijalu (palenta, griz, brašno, …)

Pročitana je slikovnica Zvuk koji je tražio kralja i kralj koji nije mogao pronaći pravi zvuk. Nakon koje smo proveli spoznajnu aktivnost Što je to zvuk i Kako nastaje zvuk?

Kroz spoznajnu aktivnost upoznali smo djecu s pojmom Glazba. (Što je?; Gdje ju možemo čuti?; Kakve sve vrste glazbe poznajemo?) A potom smo odigrali igru Glazbene stolice

Provedena ja istraživačka aktivnost Vrste glazbenih instrumenata (fotografije, aplikacije). Zatim smo poslušali glazbeno simfonijsku priču Peća i vuk.

Provedena je likovna aktivnost: slikanje vodenim bojama i kistovima, uz glazbu A. Vivaldi (4 godišnja doba). U spoznajno – istraživačkoj aktivnosti upoznali smo se s instrumentima: Sintisajzer i harmonika.

Provedena je likovno – kreativna aktivnost: Izrada glazbenih instrumenata

Provedena je tjelesna aktivnost: tjelesno razgibavanje, a potom Mali poligon (penjanje, puzanje, provlačenje). A potom smo pogledom kroz prozor razgovarali o tome kakvo je vrijeme vani. (kiša) Kroz spoznajnu aktivnost upoznali smo djecu i s ostalim vremenskim pojavama (snijeg, tuča, magla)

Provedena je spoznajna aktivnost: Oblak, kroz koju smo naučili kako izgleda oblak ,od čega je napravljen, koje vrste oblaka postoje. A nakon spoznajne aktivnosti stečeno znanje djeca su imala mogućnost likovno prikazati, uz pomoć vate, bijelog kartona, kolaž papira, flomastera i ljepila.

Pročitana je priča Vjetar i Sunce, koju smo analizirali uz pomoć fotografija. U spoznajnoj aktivnosti, upoznali smo se s Termometrom (kako izgleda i čemu služi). Odigrana je igra Vremenski simboli, gdje su djeca uz pomoć oznaka s vremenskim pojavama, pogađala o kojem se vremenu radi na fotografijama.

Provedena je govorna aktivnost: Kako se oblačimo po određenom vremenu?, a poslije toga izašli smo na dvorište vrtića, te crtali kredama u boji, različite vremenske pojave

Budući da se u nedjelju obilježava Dan očeva, za tate su djeca izradila kravate, koje su ukrasili po želji flomasterima i gliterima. A potom smo radili na usvajanju recitacije Moj tata

Pročitana je priča Sreća, a nakon toga je odigrana igra socio-emocionalnog karaktera Lanac sreće.

Kroz spoznajnu aktivnost “Šuma” upoznali smo djecu sa Svjetskim Danom šuma te kroz likovno kreativnu aktivnost izradili svoju šumu pomoću tuljaka, hamer papira i tempera.

Proveli smo istraživačke aktivnosti o vodi povodom Svjetskog Dana voda: što pluta, što tone, okusi voda (slana/slatka), te aktivnost izrade ledenih boja (voda, jestive boje, prozirne plastične čaše, drveni štapići) nakon koje smo se likovno izražavali slikanjem ledenim bojama.

Pročitana je priča “Tajne i zgode nestašne vode” koju smo analizirali i prepričali. Proveli smo i istraživačku aktivnost “pjenušavo iznenađenje” za koju su nam bili potrebni: boce plastične, voda, ocat, soda bikarbona, baloni.  Sreća, a nakon toga je odigrana igra socio-emocionalnog karaktera Lanac sreće.

Provedena je glazbena aktivnost usvajanje teksta  pjesme “Teče ,teče bistra voda” i koreografije uz pjesmu. Proveli smo i likovnu aktivnost “Duga” slikanje vodenim bojama  i kistovima po bijelom platnu

Povodom Svjetskog dana kazališta proširili smo dječju spoznaju o kazalištu: vrste, izgled i sl.te  izveli predstavu “Priča o drvetu” u kojoj su djeca i samostalno glumila.

Proveli smo pokretnu igru: Promjenjivo vrijeme : oponašanje vremenskih prilika pokretima tijela. Provedena je i spoznajna aktivnost “Proljeće” pomoću slika, aplikacija i enciklopedija upoznali smo djecu sa brojnim obilježjima proljeća

Provedena je govorna aktivnost “Proljetna bajka” – priča iz mašte koju djeca samostalno stvaraju te prepričavaju. Kroz likovnu aktivnost drvenim bojama crtali su slikovnicu “Proljetna bajka”.

Provedena je glazbena aktivnost usvajanje teksta pjesme “Proljetno kolo” i koreografija uz pjemu.Za aktivnost fine motorike djeci su ponuđeni domaći plastelin, drveni štapići za izradu vjesnika proljeća(cvijeće, procvala grana…)

Provedena je tjelesna aktivnost natjecateljska igra:”Napuni bocu” te govorna aktivnost :Pogodi, pogodi” – pitalice i zagonetke o proljetnim obilježjima

 

AKTIVNOSTI U DALJU U VELJAČI

Organizacija posebnih pedagoških programa – radionica u veljači 2023.godine u Dalju u sklopu projekta: „Prilagođavanje potrebama roditelja djece rane i predškolske dobi pružanjem usluge produljenog radnog vremena dječjeg vrtića „Mali Princ“, kodni broj projekta:UP.02.2.2.16.0166 koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda (www.strukturnifondovi.hr) u sklopu poziva za „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, broj poziva:UP.02.2.2.16.

Provedena je spoznajna aktivnost: Planete sunčevog sustava (dokumentarni film), nakon koje smo kroz govornu aktivnost imenovali i opisivali planete po redu.

Provedena je spoznajna aktivnost Svemir, nakon koje smo razgovarali kako izgleda svemir, gdje se on nalazi, kako možemo tamo stići,…A potom smo proveli likovno – kreativnu aktivnost, u kojoj smo izrađivali rakete, od različitog neoblikovanog materijala.

Otišli smo u obilazak modela planeta Venera i Merkur, koji se nalaze ispred Kulturno znanstvenog centra Milutin Milanković, te smo razgovarali o te dvije planete.

Provedena je govorna aktivnost: Dan – noć, kako bismo saznali što djeca znaju o ovim pojavama, a potom smo kroz spoznajnu aktivnost: Smjena dana i noći, uz pomoć globusa i svjetiljke, proširili dječju spoznaju o ovim pojavama.

Pročitana je priča Jutro, podne, večer, koju smo potom i analizirali. A zatim smo u govornoj aktivnosti razgovorali o dječjim aktivnostima, vezanim za određeno doba dana.  A zatim smo odigrali igru Dan – noć.

Provedena je govorna aktivnost: priča Laku noć, nakon koje smo uz pomoć crnog papira i kreda u boji , proveli likovnu aktivnost Osvijetlimo noć

Pročitana je slikovnica Koliko je sati, a zatim smo u spoznajnoj aktivnosti Sat upoznali djecu s tim što je sat, čemu služi, i koje su vrste satova (analogni, digitalni, pješčani,…). Za kraj aktivnosti usvojili smo brojalicu Tika – taka

Za kraj tjedna proveli smo radionicu izrade različitih vrsta satova. Za ovu aktivnosti potrebno nam je: pijesak, boce, karton, ljepilo, škare, flomasteri, kolaž papir, … A zatim smo pročitali slikovnicu Tomov vremeplov – od minute, do godine.

Pročitana je priča pogodi koliko te volim, nakon koje smo se u socio – emocionalnoj aktivnosti upoznali s emocijom ljubav.

Izrađivali smo štapne lutke i scenu za igrokaz Zaljubljeni žabac, nakon čega smo i proveli istoimeni igrokaz.

Kako je započelo vrijeme karnevala, i djeca dolaze kostimirana u vrtić, proveli smo govornu aktivnost recitaciju Maskenbalske šale, nakon koje su djeca predstavila svoje maske

Kroz govornu aktivnost s djecom smo razgovarali o tome što karneval predstavlja, zbog čega se ljudi kostimiraju, jesu li nekada bili na karnevalu i sl. A potom smo proveli igrokaz Vesela i tužna maska

Pročitana je recitacija Kad se ovo čudo zbilo, nakon koje su djeca po vlastitoj želji, ukrašavala predloške krinki (kolaž papir, gliteri, vuna, …)

Proveden je igrokaz Princ Fašnik, nakon kojega smo istraživali Fašnika (odjeća, slama, …)

Provedena je radionica Izrada krafni (miješenje, podizanje tijesta, pečenje, punjenje, čašćenje)

Povodom Svjetskog dana ekologije, proširili smo dječju spoznaju o ekologiji, očuvanju Zemlje, te kako i na koji način mi možemo čuvati našu planetu i zašto je to važno. A zatim smo pročitali slikovnicu Što sve Ana zna…očuvanje prirode.

Provedena je glazbena aktivnost pjesma Zemlja mora biti čista , nakon koje smo izašli na dvorište, kako bismo uredili okolinu vrtića.

Pročitana je priča Čistoljupci spašavaju Zemlju.  A potom smo izradili plakat Klasifikacija proizvoda , rezanjem iz reklamnih kataloga proizvoda od papira, plastike i stakla

U dvorani vrtića organizirali smo vježbe oblikovanja, poligon s preprekama (penjanje, puzanje, provlačenje), a za kraj proveli smo pokretnu igru Voda, Zemlja, zrak

Nakon pročitane priče Brojko, proveli smo govornu aktivnost Brojimo do 10, a zatim smo kroz razgovor s djecom razgovarali o važnosti postojanja brojeva i njihovoj funkciji.

 

AKTIVNOSTI U DALJU U SIJEČNJU

Organizacija posebnih pedagoških programa – radionica u siječnju 2023.godine u Dalju u sklopu projekta:„Prilagođavanje potrebama roditelja djece rane i predškolske dobi pružanjem usluge produljenog radnog vremena dječjeg vrtića „Mali Princ“, kodni broj projekta:UP.02.2.2.16.0166 koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda (www.strukturnifondovi.hr)  u sklopu poziva za „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, broj poziva:UP.02.2.2.16.

Provedena je govorna aktivnost: Kako smo proveli Novu godinu?, nakon koje smo pročitali priču Anđelčić Rafael, koju smo zatim prepričali uz pomoć fotografija iz priče

Pročitana je priča Božićni Snješko, a potom smo razgovarali o snjegoviću. Nakon razgovora djeca su imala mogućnost uz pomoć tempera boja, na tamnom papiru likovno izraziti svoj doživljaj snjegovića

Provedena je tjelesna aktivnost, najprije razgibavanje mišića svih mišićnih skupina, a potom je proveden Poligon s preprekama (kretne cjeline: penjanje, puzanje, provlačenje). Nakon tjelesne aktivnosti proveli smo predčitalačku aktivnost usvajanja slova č,ć,dž,đ

Provedena je spoznajna aktivnost: priča Sveta tri kralja. Nakon koje smo kroz govornu aktivnost analizirali tri kralja i razgovarali o važnosti njihova postojanja za vrijeme Isusova rođenja

Provedena je spoznajna aktivnost Zima – četiri godišnja doba (karakteristike zime). A nakon toga smo u socio – emocionalnoj aktivnosti pročitali priču Došla je zima

Pročitana je slikovnica Dobra, nježna, baka snježna, koju smo analizirali, kako bi se djeca upoznala s likom snježne bake. A potom smo kroz glazbenu aktivnost Baka zima, započeli s usvajanjem istoimene pjesme

Kroz spoznajnu aktivnost Zimska odjeća i obuća prepoznavali smo i imenovali zimsku odjeću i obuću, a potom smo kroz likovno – kreativnu aktivnost, uz pomoć različitih materijala (karton, ljepilo, vuna, tkanina, škare) izrađivali zimske odjevne predmete

S obzirom da se djeci jako svidjela jučerašnja likovno – kreativna aktivnost, nastavili smo ju i danas. A pročitali smo i priču Rukavice

Provedena je spoznajna aktivnost: Mraz, zbog velikog interesa djece. A potom smo izašli van, kako smo uživo promatrali mraz na travi i drveću. Po povratku u SDB nastavili smo s usavršavanjem pjesme Baka zima

Pročitana je priča Šuma zimi, a zatim smo kroz spoznajnu aktivnost, analizirajući fotografije, proširili dječju spoznaju o zimi u šumi

Nakon pročitane priče Kućica u šumi, razgovarali smo s djecom o staništima životinja. A potom smo započeli s usvajanjem pjesme Zaželio stari vuk

Provedena je kreativna aktivnost, u kojoj smo uz pomoć različitih prirodnih materijala (slama, grančice, lišće, letvice, drvofix,…), izrađivali životinjska staništa u šumi (jasle za hranu, brlog, jazbinu, …)

Nastavno na jučerašnju aktivnost, danas smo od plastelina i glinamola izrađivali životinje, koje smo smjestili u jučer izrađena staništa

Nastavili smo s usvajnjem pjesme Zaželio stari vuk, a nakon toga smo u istraživačkoj aktivnosti taktilno istraživali čime je prekriveno tijelo životinja (perje, dlaka, krzno, …)

Provedena je spoznajna aktivnost Životinje polarnih krajeva, gdje su djeca uočavala sličnosti i razlike polarnih i šumskih životinja. A potom je provedena govorna aktivnost, priča uzbuna u brlogu polarnog medvjeda.

Provedena je spoznajna aktivnost Sjeverni i Južni pol, gdje su se djeca imala mogućnost upoznati s vremenskim uvjetima ondje, ali i životinjama stanovnicima tih krajeva. Kroz govornu aktivnost analizirali smo polarnog medvjeda, nakon čega smo proveli likovnu aktivnost, u kojoj su djeca uz pomoć kartona, vate, škara i ljepila izrađivala polarnog medvjeda (grupni rad)

Pročitali smo priču Pingvin Gašpar, u kojoj su djeca interaktivno sudjelovala. Te smo proveli spoznajnu aktivnost Pingvin, u kojoj su djeca imala mogućnost proširiti svoje znanje o ovoj ptici. Za kraj odigrali smo stolno-manipulativnu igru Pingvin na santi leda

Pogledali smo kratak dokumentarni film o životu pingvina i načinu njihova dolaska na svijet. A potom smo kroz tjelesnu aktivnost oponašali pokrete pingvina, ali i drugih stanovnika sjevernog pola

Provedena je likovno – kreativna aktivnost izrade sjevernog pola od papirnatih bijelih čaša, ljepila i stiropora. U likovnoj aktivnosti izrađivali smo pingvine (tuljci od ubrusa, tempera, kistovi). Nakon toga pročitana je priča Pingvin Pingu

Provedena je govorna aktivnost: priča Mali eskim Šinuk, nakon koje smo kroz spoznajnu aktivnost upoznali djecu sa životom eskima. A nakon toga odrađena je igra Pogodi eskima (gađanje i ciljanje nepokretne mete)

Provedena je govorna aktivnost Iglu, nakon koje su djeca uz pomoć kockica šećera i vode izrađivala vlastite iglue.  A zatim smo proveli likovno – kreativnu aktivnost gdje su djeca od ponuđenih materijala zajedničkim radom mogla izraditi eskime (vata, koža, kolaž papir, škare, ljepilo, karton, flomasteri, pastele, …)

 

 

 

 

NABAVA SPORTSKE OPREME I DIDAKTIČKIH IGRAČAKA

U sklopu projekta „Prilagođavanje potrebama roditelja djece rane i predškolske dobi pružanjem usluge produljenog radnog vremena dječjeg vrtića „Mali Princ“, kodni broj projekta:UP.02.2.2.16.0166 koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda (www.strukturnifondovi.hr.) u sklopu poziva za „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, broj poziva:UP.02.2.2.16. provodi se aktivnost nabave sportske opreme i didaktičkih igračaka.

Sportska dvorana Dječjeg vrtića Mali Princ u Osijeku opremiti će se sportskom opremom i didaktičkim igračkama koje povoljno utječu na razvoj raznih djetetovih sposobnosti kao što su  razvoj motorike i govora, razvoj vizualne percepcije i pažnje, razvoj aktivnog slušanja i razvoj logičkog razmišljanja i zaključivanja  te će se samim time djeci omogućiti istovremeno igru i učenje.

 

Datum objave 10.1.2023.

 

Datum objave 10.1.2023.

 

UVODNO O PROJEKTU

 

Projekt „Prilagođavanje potrebama roditelja djece rane i predškolske dobi pružanjem usluge produljenog radnog vremena dječjeg vrtića „Mali Princ“, kodni broj projekta:UP.02.2.2.16.0166 koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda (www.strukturnifondovi.hr) u sklopu poziva za „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, broj poziva:UP.02.2.2.16.

 

Vrijednost projekta: 949.300,83 kn

 

Razdoblje provedbe projekta: 20 mjeseci, od 17.1.2022. godine do 17.9.2023. godine

 

Korisnik projekta:

Dječji vrtić Mali princ

Dunavska 86, 31000 Osijek

Mail: maliprinc031@gmail.com

 

Cilj projekta:

Uskladiti poslovni i obiteljski život obitelji s djecom rane i predškolske dobi iz grada Osijeka, naselja Antunovac i Dalj kroz pružanje usluge produljenog radnog vremena u tri vrtićke podružnice Dječjeg vrtića Mali princ.

 

Produljenje radnog vremena vrtića omogućit će provedbu odgojno-obrazovnih programa u poslijepodnevnim satima što će roditeljima djece omogućiti bolju ravnotežu između poslovnog i privatnog života. Za djecu će se organizirati posebni pedagoški programi u obliku radionica.

 

Projektne aktivnosti:

 1. Organizacija posebnih pedagoških programa-radionica
 • Sportske radionice
 • Književne i dramske igraonice
 • Rad s darovitom djecom
 1. Edukacija odgojitelja
 • Jačanje kapaciteta za poboljšanje pedagoških standarda čime se osigurava i veća kvaliteta pruženih usluga
 1. Nabava opreme

Nabava sportske opreme i didaktičkih igračaka : didaktičke igračke povoljno utječu na razvoj raznih djetetovih sposobnosti kao što su razvoj motorike i govora, razvoj vizualne percepcije i pažnje, razvoj aktivnog slušanja i razvoj logičkog razmišljanja i zaključivanja te će samim time djeci omogućiti i igru i učenje.

DATUM OBJAVE: 19.1.2022.