MALI PRINC

KLASA: 601-01/21-03/0009

URBROJ: 2158-90-02/21-0009 

 

Na temelju članka 2. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Mali princ,

Osijek, te područne vrtiće u Dalju, Bijelom Brdu, Antunovcu, Ivanovcu, Feričancima, Batini i Jagodnjaku - Upravno vijeće dječjeg vrtića objavljuje:

 

 

JAVNU OBJAVU UPISA

DJECE U DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC ZA PEDAGOŠKU

GODINU 2021. / 2022.

 

 

Zahtjevi za upis primat će se do 15.svibnja 2021. godine na e-mail vrtića :

                                        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Zahtjev za upis djece u vrtić podnose roditelji, odnosno skrbnici djece starosti od godine dana do godine polaska u osnovnu školu za sljedeće programe:

 

  • primarni desetosatni program

  • poludnevni program

 

Naknadno, pri dolasku na inicijalni razgovor, zahtjevu je potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 

 

 • preslika rodnog lista ili izvoda iz Matične knjige rođenih za dijete

 • kopija cijepne knjižice

 • preslike osobnih iskaznica za oba roditelja

 • potvrda o zaposlenju roditelja

 • za dijete samohranog roditelja (dokaz o statusu samohranog roditelja)

  •  statusu samohranog roditelja)

 

 

Djeca se upisuju u vrtić uz primjenu bodovanja sukladno odredbama Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Mali princ.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika o upisu, a preuzima se na web stranici vrtića: www.dvmaliprinc.hr

 

Prilikom upisa u vrtić plaća se akontativna rata (iznos cijene pojedinog odabranog programa) za mjesec rujan tekuće pedagoške godine (odnosi se samo na vrtiće u Osijeku). 

 

Sve obavijesti o upisima mogu se dobiti na telefonski broj: 031/351-379 

 

 

                                                                                                                  Upravno vijeće 

 

 PRAVILNIK O UPISIMA

ZAHTJEV ZA UPIS

 

 

 

 Javna objava upisa djece u program predškole Dječjeg vrtića MALI PRINC za pedagošku godinu 2020./2021

KLASA:601-01/21-01/0004

URBROJ: 2158-90-02/21-0004

U Osijeku, 26.01.2021.

Na temelju članka 6. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću MALI PRINC , Upravno vijeće Dječjeg vrtića Mali princ dana 19.02.2021.g. objavljuje

JAVNU OBJAVU UPISA

DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE DJEČJEG VRTIĆA MALI PRINC ZA PEDAGOŠKU GODINU

2021./2022.


U skladu sa odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja (Narodne novine broj 63/08 i 90/10), Dječji vrtić MALI PRINC poziva sve roditelje ili skrbnike djece rođene od 1. travnja 2014. do 31. ožujka 2015. godine, a koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja da se obavezno prijave radi upisa djece u program predškole. Djeca s teškoćama mogu se prijaviti i dvije godine prije polaska u osnovnu školu ukoliko dostave Rješenje o kategorizaciji nadležne ustanove.

Program predškole je obavezan i besplatan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. Provoditi će u od 1. ožujka 2021. do 30. svibnja 2022.

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 

 1. Izvadak iz matične knjige rođenih za dijete koje prijavljujete (preslika rodnog lista, preslika izvatka iz Matice rođenih ili potvrda o rođenju djeteta)

 2. Preslika važećih osobnih iskaznica oba roditelja

 3. Potvrda liječnika o zdravstvenom stanju djeteta

 4. Ukoliko se radi o djetetu s teškoćama u razvoju:Preslika zdravstvene i druge dokumentacije (sukladno članku 6. Državnog pedagoškog standarda)

 

 

                                                                                                           UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA

 

 

 

Budući da nam je napokon pao snijeg, odlučili smo tu priliku iskoristiti za boravak vani.

Više

Program predškole podrazumijeva odgojno-obrazovni rad s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu. U program se uključuje dijete koje do sada nije bilo obuhvaćeno redovitim programom predškolskog odgoja. 

Program predškole se u svojoj provedbi oslanja na ciljeve, načela, vrijednosti i polazišta Nacionalnog kurikuluma (2014.). 

Program je zamišljen tako da u poticajnom materijalno-organizacijskom okruženju, u partnerstvu Vrtića s roditeljima i širom zajednicom, sistematskim radom osiguramo kontinuitet u odgoju i obrazovanju te poticanju cjelovitog razvoja djeteta u stjecanju znanja, vještina i navika za uspješno daljnje školovanje. 

Prioriet dajemo igri, kao osnovnoj aktivnosti predškolskog djeteta, uvažavajući je istovremeno kao osnovnu aktivnost, sredstvo i metodu rada. 

U neposrednom radu s djetetom teži se individualizaciji odgojno-obrazovnog procesa uvažavajući sve aspekte njegovog razvoja. 

 

Ciljevi programa predškole: 

-priprema djeteta za polazak u školu

-osamostaljivanje 

-stvaranje radnih navika 

-stvaranje pozitivne i realne slike o sebi 

-jačanje socijalne kompetencije, suradničkih odnosa, prijateljstva 

 

Program predškole u DV Mali princ započinje 01. ožujka 2021. i traje do 31. svibnja 2021. godine. 

Za sva pitanja i nedoumice, slobodno nas kontaktirajte na sljedeće kontakt podatke: 

 


U područnom vrtiću Dalj blagdan Sv. Nikole obilježili smo igranom predstavom za djecu. Predstavu "Sv. Nikola i krampus" pripremili su i izveli odgojitelji. Osim predstave, djeca su na dar dobila i šibe ukrašene bombonima.

VIše

Potaknute interesima djece za vlakovima koji svakodnevno prolaze pored našeg vrtića, odlučile smo napraviti našu vlakopriču koja i dalje traje i našoj djeci osmijehe mami.

Vlakograd, više

You are here: Mali Princ Web stranica