MALI PRINC

Odgojiteljice i djeca jasličke skupine u dječjem vrtiću Mali princ u Dalju odlučili su se na kreativan način stvaranja novih igračaka. Pomoću kartonskih kutija, mašte i vrijednih ruku, odlučili su za projekt izrade neobičnih igračaka. Cilj projekta bio je razvijati stvaralačke osobine i maštu koje dijete spontano pokazuje, osobito istraživanje novih materijala te potaknuti djecu i roditelje na izradu igračaka od ped. neoblikovanog materijala. 

 

Read more...

 Javna objava upisa djece u program predškole Dječjeg vrtića MALI PRINC za pedagošku godinu 2020./2021

KLASA:601-01/21-01/0004

URBROJ: 2158-90-02/21-0004

U Osijeku, 26.01.2021.

Na temelju članka 6. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću MALI PRINC , Upravno vijeće Dječjeg vrtića Mali princ dana 19.02.2021.g. objavljuje

JAVNU OBJAVU UPISA

DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE DJEČJEG VRTIĆA MALI PRINC ZA PEDAGOŠKU GODINU

2021./2022.


U skladu sa odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja (Narodne novine broj 63/08 i 90/10), Dječji vrtić MALI PRINC poziva sve roditelje ili skrbnike djece rođene od 1. travnja 2014. do 31. ožujka 2015. godine, a koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja da se obavezno prijave radi upisa djece u program predškole. Djeca s teškoćama mogu se prijaviti i dvije godine prije polaska u osnovnu školu ukoliko dostave Rješenje o kategorizaciji nadležne ustanove.

Program predškole je obavezan i besplatan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. Provoditi će u od 1. ožujka 2021. do 30. svibnja 2022.

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 

  1. Izvadak iz matične knjige rođenih za dijete koje prijavljujete (preslika rodnog lista, preslika izvatka iz Matice rođenih ili potvrda o rođenju djeteta)

  2. Preslika važećih osobnih iskaznica oba roditelja

  3. Potvrda liječnika o zdravstvenom stanju djeteta

  4. Ukoliko se radi o djetetu s teškoćama u razvoju:Preslika zdravstvene i druge dokumentacije (sukladno članku 6. Državnog pedagoškog standarda)

 

 

                                                                                                           UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA

 

 

 

Budući da nam je napokon pao snijeg, odlučili smo tu priliku iskoristiti za boravak vani.

Više

Program predškole podrazumijeva odgojno-obrazovni rad s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu. U program se uključuje dijete koje do sada nije bilo obuhvaćeno redovitim programom predškolskog odgoja. 

Program predškole se u svojoj provedbi oslanja na ciljeve, načela, vrijednosti i polazišta Nacionalnog kurikuluma (2014.). 

Program je zamišljen tako da u poticajnom materijalno-organizacijskom okruženju, u partnerstvu Vrtića s roditeljima i širom zajednicom, sistematskim radom osiguramo kontinuitet u odgoju i obrazovanju te poticanju cjelovitog razvoja djeteta u stjecanju znanja, vještina i navika za uspješno daljnje školovanje. 

Prioriet dajemo igri, kao osnovnoj aktivnosti predškolskog djeteta, uvažavajući je istovremeno kao osnovnu aktivnost, sredstvo i metodu rada. 

U neposrednom radu s djetetom teži se individualizaciji odgojno-obrazovnog procesa uvažavajući sve aspekte njegovog razvoja. 

 

Ciljevi programa predškole: 

-priprema djeteta za polazak u školu

-osamostaljivanje 

-stvaranje radnih navika 

-stvaranje pozitivne i realne slike o sebi 

-jačanje socijalne kompetencije, suradničkih odnosa, prijateljstva 

 

Program predškole u DV Mali princ započinje 01. ožujka 2021. i traje do 31. svibnja 2021. godine. 

Za sva pitanja i nedoumice, slobodno nas kontaktirajte na sljedeće kontakt podatke: 

 


U područnom vrtiću Dalj blagdan Sv. Nikole obilježili smo igranom predstavom za djecu. Predstavu "Sv. Nikola i krampus" pripremili su i izveli odgojitelji. Osim predstave, djeca su na dar dobila i šibe ukrašene bombonima.

VIše

Potaknute interesima djece za vlakovima koji svakodnevno prolaze pored našeg vrtića, odlučile smo napraviti našu vlakopriču koja i dalje traje i našoj djeci osmijehe mami.

Vlakograd, više

You are here: Mali Princ Web stranica