Blog Detail

Aktivnosti u sportskom programu

Aktivnosti u sportskom programu

Sportska skupina “Skakavci” svakodnevno je vrlo marljiva i zainteresirana za sve aktivnosti koje se provode u sportskom programu, počevši od vježbi zagrijavanja do vježbi za pojedine mišićne skupine kao i za sportove za koje razvijamo motoričke vještine. Osmislili smo zajedno i nekoliko igara koje s vremenom otežavamo dodavajući im nove rekvizite ili mijenjajući upute. Uvijek nastojimo integrirati u dvoranu ono što se radi kao tjedna tema u sobi dnevnog boravka.