Blog Detail

Čuvanje tradicije našeg kraja

Djeca polaznici folklorne radionice nastupali su na folklornoj svečanosti, gdje su kroz glazbeno scenski etno prikaz prikazala niz tradicijskih igara, pjesama I plesova našega kraja. Cijelu godinu djeca polaznici folklorne radionice upoznavala su tradiciju i kulturu naše Slavonije, te širila spoznaje o tome kako su živjela i igrala se djeca nekada i kako su živjeli naši stari. Djeca su učila, igrala se pjevala i plesala, a sve u duhu tradicije. Nadamo se da će naši polaznici folklorne radionice i u budućnosti biti vjerni čuvari tradicije našega kraja.