Blog Detail

Na livadi

Na livadi

Promatrajući travnjak na vrtićkom dvorištu spoznali smo kako je pun života. Susreli smo se s paucima, puževima, žabama, bogomoljkama, bubamarama, muhama, mravima, leptirima. Zato su djeca predškolske skupine iz Antunovca učila o životu na livadi. Kako nastaje, kako se hrani i kako leti leptir, što mravi više vole jesti, kako pauk plete mrežu, vježbali simetrijsko crtanje, ukrašavali puževu kućicu i brojne druge zabavne aktivnosti.