Blog Detail

Sat tjelesnog odgoja

Sat tjelesnog odgoja

Djecu Dječjeg vrtića “Mali princ” Dalj posjetio je student Kineziološkog fakulteta na radost sve djece našega vrtića.

U pripremnom dijelu aktivnosti odrađene su vježbe zagrijavanja.

Glavni dio sata sastojao se od prirodnih oblika kretanja gdje se kroz priču u pokretu utjecalo na razvoj ravnoteže, koordinacije, brzine i preciznosti. Za kraj je uslijedio poligon koji je djeci posebno bio zabavan jer je ovoga puta bio upotpunjen novim sadržajima.