Vrtići Mali Princ

Pročitajte više o našim vrtićima

Na ovoj stranici za Vas smo pripremili popis svih naših vrtića, a ukoliko Vas zanimaju dodatne pojedinosti otvorite posebnu stranicu te provjerite više o njima.

img-fluid

Vrtići

– atmosfera u mješovitim skupinama je prirodnija, sličnija onome što dijete očekuje u realnom životu

– u mješovitim odgojnim skupinama djeca imaju priliku stjecati iskustva, znanja i vještine te timski i suradnički učiti

– djeca koja se razlikuju po sposobnostima i znanju uče više i bolje

– druženje djece različite dobi potiče razvoj govora

– pozitivno utječu na socijalni i emocionalni razvoj djece

– osluškujemo osobnosti djeteta

– imamo i njegujemo individualni pristup svakom djetetu

– prepoznajemo i uvažavano različitosti

– potičemo razvoj pozitivne slike o sebi

– odgajamo suvremenog čovjeka

– prema interesima djece zajednički biramo, planiramo i provodimo aktivnosti i projekte koji kod djece potiču promišljanje, te rješavanje zajedničkih problema na drugačije načine

– raznovrsnost, raznolikost i stalna dostupnost materijala

– stavljamo naglasak na važnost odgojiteljskog stava i povjerenja u dijete

– potičemo dijete na razmišljanje i stvaranje koje razvija kombinatoriku i maštu

– pružamo djetetu toplo i pozitivno ozračje

– usmjeravamo dijete na ponašanje koje potiče brigu o drugima

– osvještavamo uživanje u svakodnevnim trenucima

– slijedimo načelo vrtića “sretno dijete – zadovoljni roditelji”

– svako dijete predškolske dobi gledamo kao potencijalno darovito, te mu pružamo obrazovanje koje će maksimalno poticati razvoj njegovih potencijala. program provodimo kroz aktivnosti koje razvijaju logičko i stvaralaško mišljenje i kreativnost.

– poticanje darovitosti postižemo kroz slijedeće procese potičemo misaone procese i usmjeravamo dijete na logičko zaključivanje

Smjer razvoja

POSEBNA POZORNOST U NAŠEM RADU

Naš vrtić je suvremena ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje te na njega gledamo kao na „mjesto kvalitetnog življenja, ravnopravnog sudjelovanja i zajedničkog učenja djece i odraslih, u kojoj svi subjekti imaju priliku participirati odgovorno ponašanje (prema sebi, drugima i cjelokupnom društvu)“ (NCVVO, 2012.).