Programi

Dječji vrtić Mali Princ

Programi i dodatne aktivnosti

Suvremeno shvaćanje djeteta temeljeno je na humanističko-razvojnoj paradigmi u okviru koje se zagovara ideja promatranja djeteta kao cjelovitog bića. Takav pristup podrazumijeva promatranje djeteta kao jedinstvene osobnosti koja je više od zbira različitih socijalnih i emocionalnih, intelektualnih i fizičkih osobina. Na dijete se gleda kao na snažno, kompetentno i puno potencijala od dana svog rođenja, a na nama je da stvorimo uvjete kako bi ono dostiglo svoj maksimum.

Naš vrtić je suvremena ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje te na njega gledamo kao na „mjesto kvalitetnog življenja, ravnopravnog sudjelovanja i zajedničkog učenja djece i odraslih, u kojoj svi subjekti imaju priliku participirati odgovorno ponašanje (prema sebi, drugima i cjelokupnom društvu)“ (NCVVO, 2012.).

img-fluid

Programi i dodatne aktivnosti

BOLJE MJESTO ZA DJECU

img-fluid

Program predškole

Predškola je poseban oblik organizirane pripreme djece za polazak u osnovnu školu za djece koja nisu obuhvaćena niti jednim oblikom instituacionalnog predškolskog odgoja. Verifikaciji programa pristupilo se u pedagoškoj godini 2004./2005. Program predškole traje 250 sati i provodi se u razdoblju od ožujka do svibnja, prilagođen je dnevnom rasporedu rada voditelja, ostalih skupina, kao i slobodnim prostorijama za rad predškole, pri čemu se poštiva dnevni bioritam djece (jelo, san i sl.). Dobrom suradnjom roditelja i voditelja predškole, te školskim pedagozima uspješno se provodi program predškole čiji se kraj rada redovito obilježava završnom svečanošću.

Program ranog učenja engleskog jezika

Od pedagoške godine 2013./2014. u vrtiću provodimo program ranog učenja engleskog jezika koji provodi odgojiteljica sa završenim 6. stupnjem engleskog jezika. Cilj uvođenja programa je stvaranje adekvanih poticaja za dijete da na prirodan i spontan način uči strani jezik uz pomoć igre, pjesmica i odgovarajuće literature stranih izdavača (Cambridge i Oxford).

Metode učenja su različite, a sastoje se od aktivnosti koje uključuju pjesmice, pokazne kartice, stvarne predmete i učenje kroz igru što za taj uzrast predstavlja zabavu. U slučaju umora i gubljenja koncentracije mališanima se pred kraj sata prezentiraju aktivnosti za odmor poput crtanja i čitanje priče na engleskom jeziku čime se ponavlja već naučeno. Prednost učenja stranog jezika u sklopu našeg vrtića je da se nastava odvija u skupini prateći teme redovnog plana i programa omogućavajući djeci da se osjećaju opušteno i sigurno u poznatom okrženju uz svoje prijatelje i odgojitelje. Program se provodi dva puta tjedno po 30 minuta za naprednu i početnu skupinu.

img-fluid
img-fluid

Program rada s darovitom djecom

U pedagoškoj godini 2015./2016. uvodimo novi kraći program za rad s darovitom djecom. Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta, dobio je pozitivno stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje i time smo postali prvi vrtić u

Osijeku koji provodi program rada s darovitom djecom.

Aktivnosti radionice za darovitu djecu obuhvaćaju više područja razvoja te su usklađene prema interesima djece i individualnim razlikama među djecom. Putem logičkih i kombinatoričkih igara rješavamo probleme i time razvijamo kreativno mišljenje, verbalne sposobnosti i vještine. U tu svrhu, naš smo vrtić obogatili specijaliziranom didaktičkom opremom od licenciranih proizvođača s tendencijom kontinuiranog obogaćivanja. Oblici rada na radionicama su: rad u malim skupinama, rad u paru, individualni rad te rad sa stručnjacima iz prirodnih i umjetničkih područja.

Program prevencije zlostavljanja

Predškolski CAP dio je CAP programa prevencije zlostavljanja djece i provodi se prema planiranom kurikulumu u radionicama za djecu u vrtiću.

U dijelu namijenjenom djeci obuhvaća:

  1. aktivnosti za pripremu djece ( provode ih odgojiteljice prije provođenja radionice, integrirano u programu skupine),
  2. dječju radionicu (provodi CAP tim),
  3. aktivnosti koje se provode nakon radionice (odgojiteljice u odgojnoj skupini, integrirano u programu skupine).

 

Roditeljima se na roditeljskom sastanku prezentiraju ciljevi i vrijednosti programa.

 

Što djeca uče u CAP Programu:

 

– jasno i glasno kažu NE onome tko ih pokušava ugroziti

– u opasnosti pobjegnu na najbliže sigurno mjesto

– viču što glasnije mogu

– traže pomoć odraslih u koje imaju povjerenja – to nije tužakanje

– traže pomoć vršnjaka

– uvijek budu na sigurnoj udaljenosti kad razgovaraju s nepoznatom osobom

– nikad ne prihvaćaju darove, obećanja i ponude u zamjenu za ulazak u auto ili stan nepoznate osobe

– razlikuju dobre i loše tajne

– ako ih uhvati neznanac, pokušaju ga zbuniti udaranjem u osjetljive dijelove tijela, maknuti mu ruku s usta snažnim povlačenjem za mali prst u suprotnom pravcu

– ne idu sami u potragu za neznancem već da nastoje što bolje zapamtiti kako je izgledao i to tome obavijeste odrasle

– ako ih poznata odrasla osoba plaši i zbunjuje svojim zahtjevima, osobito ako traži da to ostane “naša mala tajna”, uče da nikako o tome ne smiju šutjeti nego reći odraslima koji im vjeruju i govoriti dok im netko ne povjeruje

U nizu mogućih programa u svim našim područnim vrtićima ostvaruju se različite dodatne aktivnosti.

img-fluid
img-fluid

Plesna radionica

Plesna radionica usmjerena je na poticanje svih aspekata djetetova razvoja. Cilj radionice je razvijanje senzibiliteta za glazbu, osvješćivanje spoznaje o vlastitom tijelu i njegovim mogućnostima, kreativno izražavanje kroz pokret, te doživljavanje glazbenog djela s naglaskom na dječju glazbu. Djeca su prirodni plesači i ne treba ih učiti formalnim koracima. Ako im date priliku da reagiraju na veselu glazbu, djeca će izmisliti vlastite plesove da izraze svoju radost. Glazba pomaže i razvoju govora i jezika, te se motoričke vještine bolje razvijaju uz kombinaciju plesa i likovno izražaja.

Sudjelovanjem djece u plesnoj radionici razvija se osjećaj za ritam, sluh, pokret, potiču se slobodne improvizacije pokreta, maštovito osmišljavanje plesnih koreografija, te zadovoljene potrebe djeteta za izražavanjem pokretom, gestom, mimikom, kroz isprobavanje raznim plesnih mogućnosti. Naše plesne koreografije obogaćene su i dopunjene kostimima i rekvizitima, te su upriličene u glazbeno – scenski prikaz koji djeca izvode na internim svečanostima, te prikazuju roditeljima i ostalim gostima.

Radionica se provodi dva puta tjedno u trajanju od 30 minuta.

img-fluid

Folklorna radionica

Folklorna radionica započinje s radom 2009. godine i djeluje do danas. Cilj joj je razviti u djeteta, od najranije dobi, osjećaj poštovanja prema hrvatskoj predanoj tradicijskoj kulturi i potaknuti ga od malih mogu na očuvanje vlastitog identiteta, te bogatog kulturnog nasljeđa.

Kroz program „malog folklora“ razvija se smisao i sposobnost za pjesmu i igru, za glazbu i ples kroz tradicijsko dječje stvaralaštvo i očuvanje predajnog nasljeđa, upoznavanje s tradicijom određenog kraja etno-regije u glazbi, nošnji, govoru, pokretu, igri i običajima. Folklorna radionica bilježi nastupe na dječjim svečanostima, svečanostima upriličenim za roditelje i druge uzvanike, a također i suradnju s mjesnim odborom i nastupe u crkvi na svečanoj priredbi povodom obilježavanja crkvenog goda župe Rođenja blažene djevice Marije i Dana mjesnog odbora, pred lokalnim pučanstvom. Za uspješnost djelovanja folklorne radionice, osim velike zainteresiranosti djece našeg vrtića, koji su polaznici i čija je brojnost velika, zaslužni su i roditelji koji su nam velika podrška.

img-fluid

Likovna radionica

Likovna radionica uspješno ostvaruje svoje ciljeve od 2008. godine kada je započela sa svojim radom. Osmišljena je kao dodatni rad s djecom jednom tjedno kroz sat vremena. Djeca imaju mogućnost istrživati različite medije slikajući kistovima i prstima, štapićima, otiscima debljih i tanjih kartona, krumpirotiskom, špricajući bojom, koncem, vunom, staklenim kuglicama, spužvicama, kolažom, kredom, ljepilom, uljnim pastelama. Program radionice pruža veću mogućnost stjecanja krativnog iskustva nizom različitih materijala boja, glina, plastelin, fimo- masa, das – masa, šljunčani kamen, pijesak, školjke, razni materijali za recikliranje. Likovna radionica je mjesto gdje su djeca intenzivno uključena. Slikaju kistovima i prstima. Koriste drvene bojice, flomastere, konac, štapiće, kolaž u boji, raznobojni hamer papir, kredu, ljepilo, škare i čitav niz drugog materijala. Ove im aktivnosti daju priliku da govore o onome što vole, što im je zadovoljstvo i na koji način likovne aktivnosti utječu na njih. U radionicu je svake godine uključenen veliki broj djece koja stvaraju dvodimenzionalno slikanje i crtanje, kao i trodimenzionalno, izrađivanjem različitih predmeta ili didaktičkih igračaka.

Voditeljice ove radionice se mjenjaju tjekom pedagoških godina, prema njihovim osobnim sklonostima ka takvom načinu stvaralačkog izražavanja. Tijekom pedagoške godine likovni i radno praktični radovi izloženi su u vrtiću čineći tako ambijentalni prostora prepoznatljivim, ljepšim i ugodnijim za boravak. Utjecaj likovne radionice ima značajnu ulogu u razvoju djeteta na svim razvojnim područjima, no njezin najveći uspjeh je zadovoljstvo i radost koju djeca osjećaju dok se stvarajući igraju. Likovno izražavanje maloj djeci pruža radost, uzbuđenje i zadovoljstvo. Njegova je glavna svrha poticanje dječje kreativnosti, radoznalosti, mašte i inicijative.

img-fluid

Sportska radionica

Potaknuti činjenicom da je za skladan i cjelovit rast i sazrijevanje djeteta potrebna određena razina tjelesne aktivnosti u našem matičnom vrtiću u Višnjevcu kao i u drugim područnm vrtićima provodimo sportsku radionicu kao jednu u nizu od dodatnih aktivnosti. Cilj radionice je razvijanje motoričkih vještina i sposobnosti djece, što uvelike pomaže kvalitetnijem rastu i razvoju, a čime se podiže ukupni zdravstveni status djece. Savladavanjem tehnika pojedinih disciplina postižemo razvoj koordinacije i ravnoteže, te preciznosti i i fleksibilnosti.

Sudjelovanje djece u provođenju programa sportske radionice uključuje niz sportskih aktivnosti koje smo intenzivno provodimo.Program radionice realiziran je provođenjem vježbi na sportskim spravama u dvorani vrtića, provođenjem grupnih sportskih igara- igranje košarke, odbojke, graničara i tjelesnog vježbanja uz glazbu – aerobic. Realizacija programa provodi se grupnim i individualiziranim pristupom svakom pojedinom djetetu.Vrednovanjem provođenja programa kroz protekli period dobivamo uvid u individualni psihofizički i tjelesni napredak djeteta – spretnost, brzina, koordinacija, izdržljivost te međusobna suradnja i pridržavanje pravila u sportskim igrama. radionicu provodimo dva puta tjedno po 30 min.

img-fluid

Radionica – igraonica na mađarskom jeziku

U našem područnom vrtiću u Batini jednom tjedno organiziramo radionicu na mađarskom jeziku. Budući da u selima naše općine živi veliki broj stanovništva mađarske nacionalne manjine, ukazala se potreba za provođenjem takve radionice. Putem ove aktivnosti djeca upoznaju mađarski jezik i gramatiku u književnoj formi, njeguje se tradicija i običaji mađarskog naroda čime smo iz zaborava izvukli bogatu mađarsku kulturu. U okviru govorno-komunikacijskih aktivnosti koristimo brojalice, narodne pjesmice, tradicionalne priče i bajke. U radionicu mađarskog jezika uključena su i djeca koja ne pripadaju mađarskom stanovništvu, te na taj način uče strani jezik i time obogaćuju svoju opću kulturu.

img-fluid

Informatička radionica

Od rujna 2012. godine održava se informatička radionica. Radionica, u kojoj djeca imaju mogućnost upoznavanja s računalom te radom na računalu, održava se dva puta tjedna po pola sata. Cilj je ove radionice pružiti djeci kvalitetno obrazovanje i učenje pojmova iz svijeta koji ih okružuje kroz igru. Tako djeca uče abecedu, brojeve, boje. Poučne igre i sadržaji vode ih logičkom zaključivanju, povezivanju pojmova, usvajanju geometrijskih oblika. Djeca daleko bolje pamte i uče kroz pristup računalu. Radom na računalu razvijaju se intelektualne vještine djece, a sve pod stručnim vodstvom odgojitelja. Razvija se fina motorika ruke, prstiju, šake. Radionica je uspješno prihvaćena od strane djece i postala je sastavni dio našeg rada.

img-fluid

Glazbeno – kreativna radionica

Glazbom osim na glazbene sposobnosti utječemo na cjelokupan razvoj djeteta, širimo vokabular, razvijamo mišljenje, stvaralački elan, pamćenje, a glazba u kombinaciji s motoričkom aktivnošću utječe na preciznost i koordinaciju pokreta. Sve ove zadatke trudimo se ispuniti glazbenim aktivnostima kao što su pjevanje, slušanje i glazbene igre (igre s pjevanjem, glazbene dramatizacije, narodni plesovi, sviranje na dječjim instrumentima, igre za razvoj ritma, brojalice).

U obradi pjesama često se koristi sintisajzer i Orfov instrumentarij. Osim pjevanja, slušanja, sviranja i plesanja izrađujemo i instrumente (šuškalice, štapići, zvečke). Koriste se CD-i ples pisanja kroz koji se potiče aktivno slušanje i prenošenje glazbenih dojmova na papir („crtamo glazbu“ – doživljeno potezima olovke ili kista prenosimo na likovni rad). Radionice prpvodi dva puta tjedno u trajanju od 30 minuta.

img-fluid

Dramsko – scenska radionica

Cilj radionice je Dje, posebno one kojima će se zadovoljiti djetetova potreba za razvojem sposobnosti doživljavanja i razumijevanja literarnih i scenskuh dijela, te razvoj imaginacije i govornih vještina kod djece. Ovom radionicom obuhvaćena su sljedeća razvojna područja: govor, komunikacija, izražavanje i stvaralaštvo, socio-emocionalni razvoj, tjelesni i psihomotorički razvoj. Kroz kraća dramsko-scenska djela koja su ili djeci poznata ili su tematski prigodna i uklapaju se u redoviti plan i program nastoje se:

-Razviti senzibilitet za scenska djela i glumu kod djece

-Poticati i motivirati djeca na zamišljanje i stvaranje na osnovi mašte

-Poticati djetetove samoaktivnosti

-Usvajati dramski teksta kroz igru

-Poticati djetetov cjelokupan razvoj uz primjenjivanje metoda razvoja slušanja i razumijevanja govora; kvaliteta govora: glasnoća, visina, ritam…