Blog Detail

BALONČIĆI U PROMETU

BALONČIĆI U PROMETU

Od 19. do 23.02.2024. najmlađa skupina Dječjeg vrtića “Mali princ” Dalj posvetila se temi promet.

Cilj nam je bio upoznati djecu s početnim pojmovima prometa kao i osvijestiti važnost o sigurnosti u prometu.

Kroz aktivnosti smo potaknuli djecu na uočavanje, imenovanje i klasificiranje prijevoznih sredstava, prepoznavanje sličnosti i razlika među vozilima kao i prepoznavanje boja.