Blog Detail

JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024. / 2025.

KLASA: 601-03/24-03/5

URBROJ: 2158-90-03-24-5

Na temelju članka 2. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Mali princ,Osijek, te područne vrtiće u Dalju, Bijelom Brdu, Antunovcu, Ivanovcu, Feričancima, Batini, Jagodnjaku i Vuki – Upravno vijeće dječjeg vrtića objavljuje:

JAVNU OBJAVU UPISA

DJECE U DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC ZA PEDAGOŠKU

GODINU 2024. / 2025.

Zahtjevi za upis primat će se od 15. do 30. travnja 2024. godine (samo za djecu s datumom polaska u vrtić zaključno s 1. listopada 2024. godine) na e-mail vrtića :

o.maliprinc.ravnatelj@gmail.com ili psiholog.maliprinc@gmail.com

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika o upisu, a preuzima se na web stranici vrtića: www.dvmaliprinc.hr

Zahtjev za upis djece u vrtić podnose roditelji, odnosno skrbnici djece starosti od godine dana do godine polaska u osnovnu školu za sljedeće programe:

  • primarni desetosatni program

  • poludnevni program bez ručka (samo za područne vrtiće izvan Osijeka)

Naknadno, pri dolasku na inicijalni razgovor, zahtjevu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

  • preslika rodnog lista ili izvoda iz Matične knjige rođenih za dijete

  • kopija cijepne knjižice

  • preslike osobnih iskaznica za oba roditelja

  • potvrda o zaposlenju roditelja

  • za dijete samohranog roditelja (dokaz o statusu samohranog roditelja)

Djeca se upisuju u vrtić uz primjenu bodovanja sukladno odredbama Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Mali princ.

Prilikom upisa u vrtić plaća se akontativna rata (iznos cijene programa) za mjesec rujan tekuće pedagoške godine (odnosi se samo na vrtiće u Osijeku).

Sve obavijesti o upisima mogu se dobiti na telefonski broj: 031/351-379

Upravno vijeće