Blog Detail

Sigurnije škole i vrtići

Sigurnije škole i vrtići

I ove pedagoške godine djeca vrtića u Feričancima sudjelovala su u projektu Sigurnije škole i vrtići kako bi širila znanja i ojačala kompetencije iz područja pripreme za izvanredne situacije, znanja iz područja pružanja prve pomoći, psihosocijalne podrške i sigurnosti u vrtićima i školama. Djeca su sudjelovala u aktivnostima koje smo ostvarili u suradnji s organizacijom i predstavnicima Crvenog križa, te prikupili bodove i time ostvarili pravo na oznaku i potvrdu Siguran vrtić.