Blog Detail

Život mrava

Život mrava

Djeca starije odgojne skupine Dječjeg vrtića “Mali princ” Dalj kroz ovaj tjedan bavili su se temom mravi.

Djecu smo kroz priče uveli u temu. Pokušali smo im kroz razne aktivnosti prikazati izgled, život i navike mrava. Osigurali smo djeci žive mrave koje su mogli promatrati povećalima. Usvojili smo brojalicu o mravima, crtali, pjevali i plesali, gradili mravinjak, vježbali kao mravi…

Izrađivali smo mravlju stazu oslikavajući prstima mrave koji hodaju po stazi, a od neoblikovanog materijala djeca su slagala svoga mrava.